Pokreni se

Prijavi se za Školu tranzicione pravde

Prijavi se za Školu tranzicione pravde

Škola tranzicione pravde je program neformalnog obrazovanja o osnovnim konceptima tranzicione pravde, sudski utvrđenim činjenicama o zločinima počinjenim tokom oružanih sukoba na tlu bivše Jugoslavije, mehanizmima za utvrđivanje tih činjenica, potrebi za institucionalnim reformama u postkonfliktnim i postautoritarnim državama, praksama sećanja i srodnim aspektima procesa suočavanja sa prošlošću. 

Škola je namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija fakulteta društvenih nauka, aktivistima civilnog društva, članovima političkih partija, novinarima, umetnicima i drugim mladim ljudima zainteresovanim za sticanje i proširivanje znanja o ratovima u bivšoj Jugoslaviji, posledicama tih sukoba, kao i modalitetima za njihovo prevazilaženje putem utvrđivanja odgovornosti i izgradnje pravnog i demokratskog poretka.

Prijava za učešće vrši se popunjavanjem formulara koji je dostupan ovdenajkasnije do 27. oktobra 2019. godine u 23:59h.

Za polaznike van Beograda FHP će snositi troškove prevoza i smeštaja, dok su za sve polaznike škole obezbeđeni ručak i osveženje tokom trajanja Škole. Pohađanje Škole je besplatno.

Program šeste po redu Škole zamišljen je kao serija interaktivnih predavanja tokom koje će se polaznici upoznati sa temama kao što su raspad Jugoslavije; osnove, mehanizmi i procesi tranzicione pravde; međunarodni pravni i politički kontekst jugoslovenske krize; ljudski gubici tokom oružanih sukoba; teške povrede ljudskih prava i ozbiljna kršenja međunarodnog humanitarnog prava; činjenice utvrđene na suđenjima pred međunarodnim i nacionalnim sudovima; pomirenje: pojam, koncept, pristupi; institucionalna reforma; reparacija, vansudsko utvrđivanje istine o prošlosti; prakse sećanja i memorijalizacija.

Finalan raspored predavanja i lista predavača biće dostupni krajem oktobra.

Eventualna pitanja u vezi sa prijavama na Školu, njenim održavanjem i programom možete uputiti na email adresu tj-school@hlc-rdc.org.

Fotografija je preuzeta odavde

Najnovije