Pokreni se arhiva

Poziv za podnošenje predloga projekata “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”

Poziv za podnošenje predloga projekata “Aktivno uključivanje mladih sa invaliditetom/hendikepom u aktivnosti civilnog društva”

Poziv se objavljuje u okviru projekta Digitalna i medijska pismenost mladih sa invaliditetom/hendikepom. Projekat realizuje Forum mladih sa invaliditetom, u partnerstvu sa Udruženjem studenata sa hendikepom, Udruženjem za mlade Srbije i Secons-grupom za razvojnu inicijativu. Saradnici na projektu su Ministarstvo omladine i sporta i Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Projekat je podržala Evropska unija u okviruCivil Society Facility and Media Programme 2016-2017.

Opšti cilj konkursa je unapređenje građanske participacije mladih sa invaliditetom/hendikepom u lokalnoj zajednici, putem korišćenja digitalne i medijske pismenosti.

Aktivnosti podržanih projekata mogu se realizovati u jednoj ili više jedinica lokalne samouprave u Republici Srbiji.

Rok za dostavljanje predloga projekata je 22. novembar 2019.

Detaljne informacije o uslovima i načinu podnošenja projektnih predloga možete pronaći u dokumentu SMERNICE.

Formulari za prijavu se mogu preuzeti na sledećim linkovima:

Aneks 1 - Obrazac za pisanje predloga projekta 

Aneks 2 - Obrazac budžeta projekta

Aneks 3 - Narativni budžet

Za sve dodatne informacije se možete obratiti Forumu mladih sa invaliditetom putem mail-a prijave@fmi.rs i telefona 011 3220632.

 

 

 

Najnovije