Pokreni se

EYP: Poziv za delegate

EYP: Poziv za delegate

Evropski parlament mladih Srbije otvorio je poziv za delegate za 47. regionalno zasedanje Evropskog parlamenta mladih Srbije. Zasedanje će se održati od 27. februara do 1. marta u Novom Sadu.

Regionalne sednice su trodnevne sesije čiji je cilj da se studenti upoznaju sa Evropskim parlamentom mladih. Ova sesija će okupiti 84 delegata iz različitih škola u ovoj oblasti. Tokom ove sesije upoznaćeš organizaciju i elemente sesije. Prvi dan će se sastojati od izrade tima i uvoda u rad odbora, drugi dan će se pisati rezolucijom i treći dan predstaviti Generalnoj skupštini.

Evropski parlament mladih Srbije je nevladina, neprofitna, nestranačka, omladinska organizacija prisutna u više od 40 zemalja širom Evrope, s ciljem da ohrabri mlade ljude da preduzmu inicijativu i aktivno učestvuju u procesima donošenja odluka i kulturnom razumevanju.

Rok za prijavljivanje je 16. februar do 23:59 časova i možeš se prijaviti ovde.

Za sva pitanja možeš pisati na: rsns2020eyp@gmail.com

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije