Pokreni se

Konkurs za mesto u studentskom domu

Konkurs za mesto u studentskom domu

ORCA je raspisala konkurs za dodelu jednog mesta za stanovanje u studentskom domu Ljubinka Vivčar koji je otvoren do popunjavanja mesta.

Konkurs je namenjen studentima osnovnih, master, odnosno doktorskih studija bilo kog fakulteta kroz koji studenti mogu da se posvete dobrobiti životinja i zaštiti prirode: veterina, biologija, poljoprivreda, psihologija, pedagogija, sociologija, socijalni rad, pravo i drugo. Na konkurs se mogu prijaviti učenici četvrte godine srednje škole koji nameravaju da upišu navedene fakultete.

Imajuću u vidu da je studentski dom opremljen za život dve osobe, a da trenutno u njemu živi osoba muškog pola, ovaj konkurs se odnosi na prijem jedne osobe muškog pola.

Od studenta se očekuje da ima pozitivan odnos prema sebi, drugima, životu i radu, motivisanost, spremnost za rad na sebi i saradnju sa drugima. Prioritet prilikom odlučivanja o pravu na korišćenje studentskog doma će imati mladi bez roditeljskog staranja u alternativnoj brizi.

Tokom 2019. godine je, u okviru ORCA, osnovan prvi studentski dom za zaštitu životinja i prirode. Ovaj dom namenjen je mladim ljudima, budućim stručnjacima koji će svojom profesijom veterinara, biologa, etologa, pravnika, sociologa, pedagoga ili neke druge struke- biti posvećeni zašiti životinja i prirode.

Studentski dom nosi ime Ljubinke Vivčar, jedne plemenite žene, koja je celokupnu svoju imovinu u vidu stana od 35 kvadrata, testamentom ostavila organizaciji ORCA.

Možeš se prijaviti putem imejla: office@orca.rs

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije