Pokreni se

Stipendije za besplatne studije u Rusiji

Stipendije za besplatne studije u Rusiji

Ministarstvo visokog obrazovanja i nauke Rusije i Rosotrudničestvo (Ruski centar za nauku i kulturu u Srbiji) objavljuju konkurs za prijem državljana Republike Srbije i sunarodnika koji stalno žive u Srbiji, na školovanje u 2020/2021. akademskoj godini o trošku federalnog budžeta (kvota) u obrazovnim institucijama za visoko obrazovanje u Ruskoj Federaciji.

Studenti imaju mogućnost da:

  • nastave školovanje odmah posle sticanja prethodnog obrazovanja (srednja škola, visoka škola, fakultet),
  • studiraju besplatno,
  • dobijaju novčanu stipendiju (u iznosu od 1.300 rublja i više u zavisnosti od regiona i određenog fakulteta) bez obzira na akademski uspeh i
  • budu smešteni u studentskom domu.

Odabir kandidata za školovanje vrši Rosotrudničestvo.

U prvoj etapi konkursa kandidati treba da koriste elektronsku formu apliciranja na informacionom sistemu. Spisak dokumenata koji je potrebno u skeniranoj formi priložiti uz prijavu nalazi se ovde.

U slučaju da kandidat nema dokumenta o obrazovanju, kandidat dostavlja poslednje uverenje o položenim ispitima sa ocenama iz obrazovne ustanove u kojoj završava svoje školovanje. Za učenike srednjih škola potrebno je priložiti  svedočanstva sa ocenama za tri prethodno završena razreda i takođe ocene za prvo polugodište poslednjeg četvrtog razreda. Za studente četvrte godine osnovnih studija potrebno priložiti potvrdu o položenim ispitima zaključno sa posljednjim zimskim ispitnim rokom i potvrdu o količini preostalih ispita do kraja studija (do sticanja diplome).

Sva dokumenta moraju biti prevedena na ruski jezik i overena od strane sudskog tumača. U slučaju neispunjavanja bar jednog od zahteva, inostrani državljanin gubi pravo da se školuje u Ruskoj Federaciji i njegova dokumentacija neće biti razmatrana.

Kandidat ima pravo da samostalno izabere mesto svog budućeg školovanja i da navede maksimalno do šest visokoškolskih ustanova, ali ne više od dve u jednom federalnom okrugu. Ne dozvoljava se navođenje samo jedne obrazovne ustanove. Preporučuje se da kandidat ne navodi manje od tri visokoškolske ustanove.

U slučaju da nijedna institucija od navedenih u prijavi zbog nekih razloga ne odabere kandidata kao svog budućeg studenta, pravo konačne odluke o određivanju osnovnog mesta studiranja ima Ministarstvo obrazovanja i nauke Rusije.

Strani državljani koji ne vladaju dobro ruskim jezikom imaju pravo na obuku na pripremnim odeljenjima ili pripremnim fakultetima državnih obrazovnih institucija po dodatnim opšteobrazovnim programima koji omogućavaju pripremu za usvajanje profesionalnih obrazovnih programa na ruskom jeziku, takođe za račun federalnog budžeta, sa isplatom stipendija navedenim građanima (u toku celokupnog perioda školovanja, nezavisno od postignutih rezultata).

Ceo tekst konkursa pronađi ovde.

Rok za predaju dokumentacije je 1. mart 2020. godine. 

Tekst je preuzet sa ovog sajta.

Izvor naslovne fotografije: pixabay.com

Najnovije