Pokreni se

Književni i likovni konkurs: Šantićeva reč

Književni i likovni konkurs: Šantićeva reč

Osnovna škola Aleksa Šantić u Kaluđerici povodom tradicionalne manifestacije Šantićevi dani raspisuje međunarodni književni (literarni) i likovni konkurs Šantićeva reč.

Teme literarnog konkursa:

 • Ovo je moja bajka, (isklјučivo za mlađe učenike osnovne škole/ I- IV razreda)
 • Majčino srce je bezdan u kome na dnu uvek ima oproštajaOnore de Balzak, (isklјučivo za učenike  V- VIII razreda osnovne škole i učenike srednje škole).

Uslovi konkursa:

 • Pravo učešća na  Konkursu imaju učenici osnovnih i srednjih škola.
 • Radovi se šalјu isklјučivo na elektronsku adresu santiceva.rec@gmail.com do 10. aprila 2020. godine.
 • Potrebno je da svi radovi iz jedne škole budu u jednom Word dokumentu ( Times New Roman, font 12, ćirilica), ali tako da je svaki rad posebno pripremlјen za štampanje sa kompletnim kontakt podacima (ime i prezime autora, razred i odelјenje, ime mentora, naziv škole, mesto, adresa, telefon, e-mail škole i kontakt telefon) .
 • Žiri će dodeliti prvu, drugu i treću nagradu za svaku kategoriju.
 • O rezultatima Konkursa i završnoj svečanosti dodele nagrada svi učesnici biće obavešteni najkasnije do maja 2020. godine putem sajta škole.
 • Dostavlјeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina Organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora.
 • Kontakt telefon škole: 011/3410-655; osoba za kontakt: selektor radova, profesor srpskog jezika Marija Rosić, telefon: 062/207793.

Teme likovnog konkursa:

Ovo je moja bajka, (isklјučivo za mlađe učenike osnovne škole/ I- IV razreda)
Moje misli, moji snovi, (isklјučivo za učenike  V- VIII razreda osnovne škole i učenike srednje škole).

Ovogodišnje teme su inspirisane izrekom jednog od najvećih umova lјudske istorije Alberta Ajnštajna: Mašta je važnija od znanja. Može se sve znati, ali ništa ne napraviti, dok se sa malo mašte može napraviti sve.

Uslovi konkursa:

 1. Učesnici su podelјeni u tri starosne grupe i to:
 • Prva grupa: od prvog do četvrtog razreda osnovne škole
 • Druga grupa: od petog do osmog razreda osnovne škole
 • Treća grupa: učenici srednjih škola
 1. Na Konkursu mogu učestvovati učenici osnovnih i srednjih škola.
 2. Radovi treba da budu urađeni tehnikom po izboru (grafitna olovka, pastel, kreda, uglјen, tuš, akvarel, tempera, kolaž, kombinovane tehnike, linorez, litografija, monotipi itd.) na papiru do veličine bloka br. 5. (radove ne treba dodatno opremati).
 3. Na svaki dostavlјeni rad na poleđini obavezno napisati podatke: Ime i prezime autora, razred i odelјenje, naziv škole, mesto, adresu, telefon, imejl škole i kontakt telefon i imejl adresa likovnog pedagoga .
 4. Dostavlјeni radovi se ne vraćaju i postaju svojina Organizatora koji ih može izlagati, reprodukovati i publikovati bez nadoknade i saglasnosti autora. Troškove slanja radova plaćaju učesnici konkursa.
 5. Konkursne radove treba dostaviti najkasnije do 10. aprila 2020. godine na adresu (sa naznakom Za likovni konkurs)

Adresa na koju se šalju radovi:

OŠ Aleksa Šantić
Ul. Kralјa Petra Prvog br. 9
11130 Kaluđerica

O rezultatima Konkursa i završnoj svečanosti dodele nagrada svi učesnici biće obavešteni najkasnije do 11. maja 2020. godine putem sajta škole. Osoba za kontakt: nastavnik likovne kulture Ivanka Ivković (telefon 063/ 698 186, ivkoviciva@yahoo.com).

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta.

Najnovije