Pokreni se

Konkurs: Moja karijera na putu do heroja

Konkurs: Moja karijera na putu do heroja

Centar za omladinski rad – CZOR (Srbija) u partnerstvu sa Forum MNE (Crna Gora), Centrom za edukaciju mladih (Bosna i Hercegovina), Youth for Social Change – YSC (Albanija) i TOKA (Kosovo*) sprovodi trogodišnji projekat Moja karijera na putu do heroja jačanje mreže organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za sprovođenje integrisanih usluga za zapošljivost mladih i buduće poslove 4.0 digitalne revolucije.

Projekat Moja karijera na putu do heroja predviđa stvaranje inovativnog modela integrisanih usluga (one-stop-shop) za povećanje zapošljivosti NEET mladih (mladi koji nisu zaposleni ili u procesu obrazovanja), koji će im pružiti veštine potrebne za buduće poslove 4.0 digitalne revolucije.

Usluge u okviru modela integrisanih usluga (one-stop-shop) koje će sprovoditi organizacije civilnog društva su:

  • Kurs digitalnih veština nivoa A i B;
  • Kurs preduzetničkih veština;
  • Onlajn tutorijali za digitalne veštine nivoa A i B;
  • Karijerno vođenje i savetovanje.

02hero je finansiran od strane Evropske Unije, a implementaciju projekta podržali su po zemljama: Srbija – Vlada Švajcarske u okviru projekta Znanjem od posla – E2E, koji ispred Vlade Republike Srbije, sprovodi Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva (SIPRU); Crna Gora – Ministarstvo javne uprave Republike Crne Gore.

Ko može da se prijavi?

Svaka od pet programskih organizacija raspisuje poziv za šest organizacija civilnog društva koje su aktivne u radu sa mladima, i/ili imaju iskustva u sprovođenju obuka i mentorstva u oblasti digitalnih veština, preduzetništva, karijernog vođenja i savetovanja, razvoj digitalnog sadržaja, ili drugih srodnih oblasti.

Svaka od organizacija civilnog društva sprovodiće jednu od usluga u Modela. Kurikulum za svaku od usluga je sastavljen, a u okviru forme za prijavu organizacije civilnog društva treba da razviju detaljan obrazovni program za sprovođenje usluge za koju se prijavljuju u skladu sa kurikulumom.

Prijavni paketi koji sadrže sve bitne informacije za Srbiju, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Albaniju i Kosovo dostupni su OVDE.

Dodatne informacije

Organizacije zainteresovane da se prijave u Srbiji, Crnoj Gori, Bosnu i Hercegovini i Albaniji pitanja u vezi sa pozivom mogu poslati imejlom do 30. marta 2021. godine na adresu naznačenu u okviru prijavnog paketa za svaku od država sa predmetom mejla My career from zero to hero – puno ime nosioca projekta. Organizacije sa Kosova* pitanja mogu poslati do 12. aprila 2021. godine na adresu: hero@toka-ks.org.

Projektni partneri nemaju obavezu da pruže pojašnjenja na pitanja primljena posle ovog datuma. Odgovori će biti dati u javno dostupnom dokumentu ne kasnije od 1. aprila 2021. godine. Za Kosovo* – odgovori na pitanja koja na koja prethodno nije odgovoreno od strane partnera biće dodati ne kasnije od 13. aprila 2021. godine.

Kako bi se prema svim nosilaca projekta odnosilo ravnopavno, Projektni partneri ne mogu unapred dati mišljenje o  podobnosti podnosioca projekta i planova rada ili o navedenim aktivnostima. Sva prikupljena pitanja će zajedno sa odgovorima biti objavljena na stranici ovde

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije