Pokreni se arhiva

Još nedelju dana do isteka konkursa „Dobro došli u moju zemlju“

Još nedelju dana do isteka konkursa „Dobro došli u moju zemlju“

Učenici srednjih škola širom Srbije imaju priliku da učestvuju u nagradnom konkursu Dobro došli u moju zemlju još nedelju dana i da do 15. novembra pošalju svoje kratke filmove, likovne radove, priče ili pesme čija tema je učešće izbeglica u našem društvu i njihovo uključivanje u lokalnu zajednicu.

Autori tri najbolja rada u svakoj od navedenih kategorija osvojiće vredne nagrade, a posebna nagrada biće dodeljena učeniku/učenici koji ima status izbeglice, a učestvuje na konkursu.

Konkurs organizuju Agencija UN za izbeglice (UNHCR), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji i Šesta beogradska gimnazija.

Zašto je važno da se izbeglice integrišu u društvo?

Izbeglice su ljudi za koje su nadležne institucije utvrdile da im u državama porekla preti opasnost od progona, zbog čega im je dodeljena posebna zaštita. Prelaze granice u potrazi za bezbednošću i ne mogu da se vrate kućama, jer bi im tamo životi bili ugroženi.

Od 2015. do danas više od milion izbeglica i migranata je prošlo kroz Srbiju, a većina je nastavila put ka Evropskoj uniji.

Neki od njih su odlučili da u našoj zemlji iznova započnu svoj život, pa je tako približno 200 osoba od 2008. do danas dobilo izbeglički status u Srbiji.

Među njima su i deca, najčešće tinejdžeri iz Avganistana, Iraka, Irana i drugih zemalja, koja su na put krenula sama, bez pratnje roditelja ili staratelja.

Kao i svi mi, izbeglice imaju želje, nadanja i strahove. Da bi mogli da u potpunosti ostvare svoje potencijale i da svojim iskustvima, talentima i veštinama doprinesu razvoju novih zajednica, potrebna je njihova aktivna integracija u društvo.

O pripremi i prijavi radova

Učesnici ovog kreativnog konkursa mogu dati svoje umetničko viđenje uključivanja izbeglica u naše društvo, ali i problema sa kojima se suočavaju i njihovog rešavanja, kao što su sloboda kretanja, pristup obrazovanju i tržištu rada, državnoj pomoći i drugim ljudskim pravima.

Svi zainteresovani mogu poslati radove na konkurs@vigimnazija.edu.rs ili sa naznakom Za konkurs na adresu: Šesta beogradska gimnazija, Milana Rakića 33, Beograd 11050.

Detaljnije informacije o kategorijama radova, načinu njihove prijave i ocenjivanja dostupne su na veb-sajtu UNHCR Srbija, na ovom linku: https://bit.ly/3hZStAx.

Najnovije