Pokreni se arhiva

Tri radne prakse na projektu "Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, veština i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja"

Tri radne prakse na projektu "Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, veština i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja"

Western Balkans Institute (WEBIN) i Dostignuća mladih u Srbiji (DMuS) raspisuju poziv za prijave kandidata/kinja za plaćene radne prakse na tri pozicije u okviru projekta “Omladina Balkana: Povezivanje obrazovanja, veština i mogućnosti za partnerstvo u regionalnim praksama zapošljavanja" koji finansira Evropska unija, a koji se sprovodi u šest zemalja.

Prijava se popunjava preko e-formulara do 14. februara 2022. Više detalja na ovom linku

Šta je WEBIN?

Western Balkans Institute (WEBIN)  je regionalna organizacija sa sedištem u Beogradu, koja promoviše i integraciju među društvima na Zapadnom Balkanu i između Balkana i EU. Misija i vizija WEBIN sadržani su u izjavi: Afirmišemo znanja i životne veštine da bismo izgradili kapacitete za prosperitetna društva. U regionu Zapadnog Balkana WEBIN je prepoznat kao organizacija koja pravi razliku kada je reč o pripremi i sprovođenju projekata visokog kvaliteta. WEBIN uspešno realizuje partnerske projekte saradnje u multuetničkim i multikulturnim sredinama, i time doprinosi zbližavanju i saradnji svih zajednica u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini.

Od 2019. godine WEBIN služi kao projektno administrativna jedinica za program Sledeća destinacija Balkan: dobrodošli u agroturizam koji okuplja različite aktere u oblasti podrške i razvoja agroturističkih potencijala na Zapadnom Balkanu.

Od 2021. godine, svakog novembra WEBIN zajedno sa partnerskim institucijama organizuje regionalni SmAgTECH EXPO u Bosni i Hercegovini.

Značajan segment u radu WEBIN čine obuke, koje se realizuju kroz WE.T.A. trening akademiju. Najpoznatiji programi WE.T.A. čine program obuke za edukatore u neformalnom obrazovanju, master class obuke za pripremu projektnih predloga za specifične donatorske programe, kao i master class obuke za upravljanje projektima u specifičnim donatorskim programima.

O Dostignućima mladih u Srbiji

Organizacija Dostignuća mladih u Srbiji (Junior Achievement Serbia) je deo globalne mreže Junior Achievement Worldwide, osnovane 1919. godine, koja obuhvata 121 zemlju na svim kontinentima i predstavlja najveći svetski program preduzetničkog obrazovanja koji godišnje pohađa više od 10 miliona učenika.

Vizija organizacije Dostignuća mladih je da kreira preduzimljive generacije otvorene za promene, osnažene i spremne za suočavanje sa budućnošću, koji razmišljaju izvan okvira trenutne situacije i aktivno učestvuju u svim segmentima savremenog života povećavajući svoje mogućnosti pri zapošljavanju.

Organizacija je osnovana 2005. godine i od tada je kroz obrazovne programe iz oblasti preduzetništva i finansijske pismenosti prošlo više od 100 000 učenika iz 357 i srednjih škola iz cele Srbije. Ovi učenici su bili u prilici da kroz teorijsku i praktičnu nastavu, mentorski program, kao i niz takmičenja, sajmova i konkursa, nauče po kojim principima funkcioniše biznis i da istovremeno budu podstaknuti da osmišljavaju i razvijaju svoje preduzetničke poduhvate.

BY LEAP – Balkans Youth: Linking Education, Abilities and Partnership Potential in Regional Employment Practice

Cilj prakse je da doprinese da mladi ljudi koji žive izvan Beograda usavrše i nadograde svoje stručne i socijalne kompetencije za rad u organizacijama civilnog društva, tako što će im omogućiti da provedu 2-3 meseca sa punim radnim vremenom u kancelarijama WEBIN-a i DmuS-a, obavljajući radne zadatke iz domena rada ovih organizacija i učeći kroz rad sa mentorskim timom.

Poslove na kojima će praktikanti raditi čini paleta aktivnosti iz domena projektnog ciklusa (analiza, priprema i pisanje projekata. Implementacija i upravljanje projektima, rad na administrativnim projektnim poslovima, komunikacija i diseminacija, priprema i pisanje projektnih izveštaja i sl.) uz stručnu podršku i usmeravanje mentorskog tima.

Najnovije