Pokreni se

Trening na temu mentalnog zdravlja mladih

Trening na temu mentalnog zdravlja mladih

Učestvuj na treningu za omladinske radnike i radnice pod nazivom ,,Unapređenje mentalnog zdravlja mladih kroz omladinski rad” koji sprovodi grupa  ,,Hajde da...".

Tokom trajanja treninga, učesnici/ce će imati priliku da steknu i unaprede znanja u oblasti prepoznavanja pokazatelja teškoća u mentalnom zdravlju, pružanja prve podrške mladima u riziku, realizovanja obuka i drugih neformalnih edukativnih aktivnosti i ukazivanja na diskriminaciju mladih sa problemima u oblasti mentalnog zdravlja. 

Učešće na projektu je besplatno, a odabrani učesnici/ce imaće podršku mentora – psihoterapeuta i trenera (sa višegodišnjim iskustvom u radu sa mladima), pri realizaciji radionica za mlade na temu mentalnog zdravlja u njihovim lokalnim zajednicama.

Trening se održava od 10. do 16. juna 2022. godine u Beogradu. Odabranim učesnicima i učesnicama će biti pokriveni troškovi prevoza, smeštaja i hrane. 

Ovaj trening neće od omladinskih radnika napraviti psihoterapeute, već će im omogućiti da reaguju kada im se mladi obraćaju za pomoć u kontekstu mentalnog zdravlja (kao ljudima od poverenja), tako da budu prva linija podrške, ali i da budu oni koji zagovaraju prava mladih u riziku. 

Uslov za prijavu jeste da osoba ima do 30 godina, kao i da kontinuirano rade sa mladima (npr. nastavnici, socijalni radnici, omladinski lideri itd.). Takođe, potrebno je da osoba bude zainteresovana za rad i sticanje znanja u oblasti mentalnog zdravlja. 

Više o treningu saznaj ovde.

Prijave su otvorene do 29. maja do 23:59h. Svi prijavljeni kandidati će biti obavešteni o rezultatima selekcije. 

Najnovije