Pokreni se

Online trening kreativnog pisanja „Epifanija“

Online trening kreativnog pisanja „Epifanija“

Univerzum priče rađa se u velikom prasku izazvanom kada se dobra ideja sretne sa željom i maštom. Tada nastaju vreme i prostor u kome autor kao vrhovni arhitekta stvara svet u kojem će svoje junake otisnuti na neočekivano i izazovno putovanje do samog središta sopstva i suočiti ih sa njihovim (a često i svojim) najdubljim željama i strahovima.

„Epifanija“ je namenjena svima koji se profesionalno ili iz hobija bave pisanjem i žele da dodatno razviju i osnaže svoj kreativni potencijal, kao i onima bez iskustva, ali sa snažnom motivacijom da ovladaju veštinom kreativnog pisanja. Trening je zasnovan na kontinuiranom radu polaznika sa mentorom, sa ciljem da se svakom polazniku pomogne da otkrije i aktivira svoje kreativne kapacitete i nauči kako da ih koristi u pisanju.

„Epifanija“ je u osnovi zasnovana na idejama mitske strukture Džozefa Kembela i Kristofera Voglera, nadograđenim „Filozofijom kompozicije“ Edgara Alana Poa i radovima Umberta Eka, Meri Šeli, Safona i drugih autora. Sastoji se od praktičnog rada na deset kreativnih zadataka, tokom kojeg polaznici/ce uz podršku mentora usvajaju konkretna i primenjiva znanja koja će im koristiti u daljem samostalnom radu, bez obzira kojom se formom pisanja bave. Ciljevi treninga su da se kod polaznika/ca razvije motivacija i samodisciplina, i naročito da se podstiče inovativno razmišljanje radi iznalaženja originalnih rešenja na postavljene zadatke.

Prijave se mogu slati na e-mail adresu ksinergija@gmali.com, sa naznakom „za kurs Epifanija“, do 30. aprila 2023. godine.

Trening kreativnog pisanja „Epifanija“ organizuje se u okviru programa Kreativna sinergija i pod vođstvom Milana Jokića, pisca, scenariste i dugogodišnjeg predavača kreativnog pisanja.

Najnovije