foto: pixabay

Centar za društveni dijalog i regionalne inicijative (CDDRI) vas poziva da se prijavite za učešće u Mreži mladih stručnjaka za Koreju i političko-ekonomska pitanja u vezi sa Istočnom Azijom (Mreža).

Mreža će okupiti 20 mladih iz Srbije koji će se u narednih šest meseci bliže upoznati sa savremenim političkim pitanjima vezanim za Koreju, njenim geopolitičkim okruženjem, kao i srpsko-korejskim odnosima.

Učesnici će tokom projekta pratiti seminare na temu istorije, bezbednosti, ekonomije i novih tehnologija koje će držati istaknuti korejski i srpski stručnjaci, a očekuje da do novembra 2023. godine samostalno ili u timu napišu istraživački rad koji će biti objavljen na sajtu Mreže.

Izabrani učesnici će tokom celog projekta na raspolaganju imati podršku mentora kako za smernice u istraživanju i pisanju istraživačkog rada, tako i za povezivanje sa naučnicima i profesionalcima u oblastima vezanim za Koreju.

Konkurs je otvoren do petka, 30. juna 2023, dok će izbor učesnika biti sproveden tokom jula.

Formular za prijavu možete pronaći na LINKU