Posao

EcoHub otvara vrata za nove članove

EcoHub otvara vrata za nove članove

EcoHub ponovo otvara svoja vrata za nove članove organizacionog tima! 

EcoHub je omladinska ekološka organizacija nastala 2016. godine sa ciljem širenja ekoloških znanja u Srbiji kroz projekte praktične ekološke edukacije i jačanje mladih da kreiraju održivije i ekološki odgovornije društvo. Vizija udruženja EcoHub je kreiranje održivih i zelenih urbanih zajednica kroz ekološku edukaciju i praktične projekte.

Do sada je organizovano 10+ eko meetup-a, tribina i edukacija, kao i projekat Eko Radionice koji je realizovan u saradnji sa odabranim osnovnim školama u Beogradu. 

Novi ciklus projekta počinje u martu 2020. godine, na kome će učestvovati preko 50 studentata i oko 600 učenika koji će u roku od tri meseca kreirati praktične ekološke radionice i na ovaj način širiti svest i dobru praksu o zaštiti prirode i kreiranju održivog urbanog okruženja.

Kao asistent na projektu imaćeš šansu da:

  • koordinišeš grupama studenata/Eko mentorima na projektu Eko Radionice
  • upoznaš alate projektnog menadžmenta i digitalnog marketinga
  • stekneš iskustvo i rad u timu
  • razviješ komunikacione, organizacione i prezentacione veštine

Pravi kandidat treba da ima:

  • iskustvo u volonterskom radu
  • minimalnog znanja o radu na projektu
  • želju za radom i prenošenjem znanja
  • timski duh

 

 

Anganžman asistenta na projektu traje od februara do juna 2020. godine sa mogućnošću produžetka. Radno vreme je fleksibilno i u dogovoru sa organizacionim timom. Mesto održavanja projekta je Beograd.

Rok za prijavu je nedelja, 9. februar 2020. godine do ponoći. Prijavi se ovde

Za sva dodatna pitanja možeš pisati na office.ecohub@gmail.com

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije