Posao

Podrška za tvoju zelenu ideju

Podrška za tvoju zelenu ideju

Baviš se zaštitom životne sredine i klimatskim promenama u svojoj zajednici? Brine te zagađen vazduh, previše otpada, nedovoljna briga o rekama, način na koji donosioci odluka tretiraju prirodu i klimatske promene? Imaš jasnu ideju kako se ovi problemi mogu rešiti? Građani su ti važan saradnik u tom poslu? U tom slučaju - ovo je poziv za tebe! 

Prijavi se za učešće u Programu podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno koji otvara Beogradska otvorena škola (BOŠ).

Na projektu će se zajedno raditi na razvijanju i realizaciji zelenih projektnih ideja koje će unaprediti kvalitet života u zajednici. U vreme globalne krize, kome smo danas svedoci, perspektive lokalnih zajednica su naročito važne i zajedno sa tobom, BOŠ će raditi na njihovom jačanju.

Program se realizuje u okviru projekta Zeleni inkubator koji BOŠ sprovodi sa partnerima Mladim istraživačima Srbije i Inženjerima zaštite životne sredine, uz finansijsku podršku Evropske unije. Projekat teži da doprinese osnaživanju organizacija civilnog društva koje se bave zaštitom životne sredine, da podrži inicijative lokalnih neformalnih grupa kao i da istraži potencijale i izradi preporuke za socio-ekonomski razvoj lokalnih zajednica na principima zelene (cirkularne) ekonomije. Više o projektu možeš pročitati OVDE

Program podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno ima dve komponente: 

 • Podrška formalno registrovanim organizacijama civilnog društva; 
 • Podrška neformalnim grupama. 

Ovaj poziv se isključivo odnosi na komponentu Programa koja pruža podršku organizacijama civilnog društva. Za podršku neformalnim grupama biće raspisan poseban poziv.

Kako izgleda podrška organizacijama civilnog društva u programu Snažno zeleno?

Učesnicima Programa biće obezbeđena: 
 • Finansijska podrška za realizaciju njihovih projekata; 
 • Program jačanja kapaciteta za razvoj, upravljanje i finansijsko vođenje projekata, kao i program razvoja specifičnih znanja i veština vezanih za Poglavlje 27 (zaštita životne sredine i klimatske promene); 
 • Ekspertska i mentorska podrška tokom realizacije projekata; 
 • Učešće u aktivnostima Koalicije 27, kroz praćenje javnih politika na lokalnom nivou i pisanje doprinosa godišnjim Izveštajima iz senke Koalicije 27. 
Tematske oblasti obuhvaćene ovim Programom su: 
 • Upravljanje otpadom; 
 • Zaštita vazduha; 
 • Zaštita prirode; 
 • Zaštita i upravljanje vodama; 
 • Klimatske promene;
 • Horizontalno zakonodavstvo; 
 • Odgovor zajednice na posledice COVID-19 krize. 

Ko može da se prijavi?

Podrška u okviru ovog Programa namenjena je organizacijama civilnog društva koje su: 
 • Registrovane kao udruženja, fondacije ili zadužbine, u skladu sa važećim Zakonom o udruženjima ili Zakonom o zadužbinama i fondacijama; 
 • Imaju godišnji promet  manji od 50.000,00 evra; 
 • Trenutno nisu korisnik finansijske podrške iz programa Evropske unije, kao ni korisnik finansijske podrške u okviru drugih programa koji se finansiraju iz sredstava Evropske unije. 
Proces prijavljivanja se sastoji iz dve faze: 
 • Faza 1: Dostavljanje Projektne ideje; 
 • Faza 2: Dostavljanje Predloga projekta. 

U prvoj fazi selekcije za učešće u Programu od organizacija se očekuje da u formi kratkog koncepta, odnosno projektne ideje jasno opišu problem koji žele da reše, da opišu koje rezultate žele da postignu, da predlože aktivnosti kojima smatraju da se problem može rešiti, kao i da identifikuju sve one aktere koji im u tom poslu mogu pomoći.  

U drugoj fazi selekcije će biti odabrano 30 organizacija koje će svoje projektne ideje razraditi u predloge projekata, uz mentorsku podršku BOŠ tima. Za 30 odabranih organizacija će biti organizovan predselekcioni trening tokom kojeg će od BOŠ tima dobiti mentorsku podršku i smernice za dalji razvoj projektnih ideja do nivoa razrađenih predloga projekata. U skladu sa preporukama nadležnih organa i u cilju poštovanja mera prevencije i zaštite od koronavirusa, moguće je da će predselekcioni trening će biti organizovan preko interneta. O načinu učešća na onlajn predselekcionom treningu odabrane organizacije će biti blagovremeno informisane. 

Prijave za učešće na Programu se vrše isključivo elektronskim putem onlajn formulara kome možeš pristupiti OVDEPredlozi projektnih ideja koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.  Sve projektne ideje se moraju podneti koristeći sledeće formulare:

Zanima te još detalja?

Tim BOŠ-a i Mladih istraživača Srbije će pružiti sve dodatne informacije o Programu podrške civilnom društvu za zaštitu životne sredine i održivi razvoj zajednica – Snažno zeleno na informativnom sastanku na Zoom platformi 12. juna u 12 časova. Da bi učestvovao/la na sastanku, potrebno je da imaš instaliranu Zoom aplikaciju i registrovan nalog, kao i da se prijaviš putem ovog linka.


Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovane organizacije se mogu obratiti timu BOŠ-a putem imejla: zeleni.inkubator@bos.rs. Tim Beogradske otvorene škole će davati odgovore na pojedinačna pitanja isključivo putem elektronske pošte.  


Rok za podnošenje projektnih ideja je 28. jun 2020. godine, do 23 sata i 59 minuta
. Predlozi projektnih ideja dostavljeni nakon postavljenog roka neće biti razmatrani. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije