Posao

JAVNI KONKURS ZA TIM ISTRAŽIVAČA/ICA SARADNIKA/CA: ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU MLADIH

JAVNI KONKURS ZA TIM ISTRAŽIVAČA/ICA SARADNIKA/CA: ISTRAŽIVANJE O ZDRAVLJU MLADIH

Krovna organizacija mladih Srbije poziva tim istraživača/ica da se prijave na konkurs za istraživače/ce saradnike/ce za izradu istraživanja Zdravlje mladih: Položaj i potrebe mladih u Republici Srbiji. Istraživanje se realizuje u okviru programa Zdravo Dvadesete i uz podršku Galenike a.d. Beograd.  


Istraživanje treba da mapira trenutni položaj mladih i njihove potrebe, kao i doprinese promociji značaja mentalnog i fizičkog zdravlja, ali i da ukaže pažnju relevantnim institucijama i akterima omladinske politike na ključne preporuke za unapređenje javnih politika i pružanje adekvatne sistemske podrške mladima.

Projekat obuhvata korišćenje različitih metoda koje KOMS koristi u svojim istraživanjima: desk, kvalitativno (fokus grupe i dubinski intervjui) i kvantitativno (online upitnik), kao i analizu rada resornih i drugih važnih institucija za mlade, uključujući i preporuke za unapređenje javnih politika.

Uslovi za konkurisanje

  1. Diploma osnovnih studija u oblasti društveno-humanističkih nauka
  2. Makar jedan rad na istraživačkom projektu/istraživanju
  3. Poznavanje osnova kvalitativnih i kvantitativnih istraživanja
  4. Istraživačke veštine

 

Istraživački tim će biti angažovan za period od 1. juna do 30. avgusta 2021. Naknada za istraživački tim je 150.000 RSD bruto.

Više detalja o prijavi i projektu pronađi na sledećem linku.

Najnovije