Posao

KOMS širi svoj tim

KOMS širi svoj tim

Krovna organizacija mladih Srbije objavljuje javni poziv za pozicije: Koordinator/koordinatorka programa i Asistent/asistentkinja programa.

Koordinator/koordinatorka programa 

Koordinator/koordinatorka programa u Krovnoj organizaciji mladih Srbije obavlja sledeće zadatke i poslove:

 • sprovodi aktivnosti u okviru projekata i programa kojima koordinira;
 • u saradnji sa drugim zaposlenim licima, osmišljava aktivnosti vezane za programske celine za koje je angažovan;
 • vrši redovno mesečno izveštavanje o sprovedenim zadacima, trenutnim i planiranim aktivnostima;
 • profesionalno i pravovremeno, u duhu saradnje i u skladu sa vrednostima, principima i odlukama KOMS komunicira sa ostalim partnerima,  kolegama i koleginicama angažovanim na svim projektima KOMS-a;
 • prikuplja podatke neophodne za ocenjivanje uspešnosti ostvarenih rezultata u toku realizacije projektnih aktivnosti, redovno analizira i obrađuje prikupljene podatke i vodi baze podataka;
 • izrađuje periodične i finalne narativne izveštaje za projekte kojima koordinira;
 • organizuje i predstavlja projektne aktivnosti i ostvarene rezultate drugim organizacijama i institucijama, stručnim krugovima i javnosti uz konsultacije i saglasnost linijskog menadžera/ke;
 • vrši stalno umrežavanje i razmenu iskustava sa pojedincima, organizacijama i institucijama iz zemlje i inostranstva;
 • prikuplja i dostavlja dokumentaciju koja nastaje prilikom realizacije aktivnosti i sprovodi sve administrativne poslove koje su u vezi sa koordinacijom projekata/programa;
 • brine o vidljivosti programa i projekata kojim koordinira i plasira informacije za javnost  u saradnji sa koordinatorom/kom za komunikacije;
 • predlaže reaktivne mere generalnom sekretaru/ki, programska rešenja i politike kao odgovor na novonastalu situaciju u društvenom, ekonomskom i/ili političkom okruženju i na osnovu odobrenja, sprovodi takve mere;
 • sprovodi program prakse u KOMS-u i mentoriše rad praktikanata/kinja za program;
 • učestvuje u procesima planiranja i pisanja predloga projekata i drugim aktivnostima za prikupljanje sredstava;
 • obavlja druge poslove po nalogu generalne sekretarke.

Potrebna stručna sprema:

 • visoko obrazovanje na studijama prvog stepena (osnovne akademske studije, osnovne strukovne studije).

Potrebno radno iskustvo:

 • minimum tri godine iskustva u upravljanju projektima u omladinskom sektoru.

Posebni uslovi:

 • dobro poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru;
 • iskustvo u projektnom menadžmentu, omladinskom sektoru i omladinskom radu;
 • veštine planiranja, pisanja programa i projekata, realizacije, kao i monitoringa i vrednovanja;
 • poznavanje donatorske politike u Srbiji i regionu;
 • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative;
 • sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • analitičke sposobnosti;
 • izražene pregovaračke, liderske i  komunikacijske veštine;
 • sposobnost koordinacije timom sa izraženim liderskim veštinama.

Poželjno je posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Uslovi rada:

 • fiksna plata (moguća povećanja u skladu sa povećanim obimom posla);
 • radno mesto u kancelariji KOMS-a u Beogradu;
 • puno radno vreme – 40 časova nedeljno;
 • saradnja sa domaćim i inostranim partnerskim organizacijama i institucijama;
 • učešće u razvoju i unapređenju programa KOMS-a.

Period angažovanja:

 • Šest meseci, od kojih su prva dva meseca probni rad i uz mogućnost produženja ugovora.

Tip angažovanja:

 • ugovor o radu na određeno.

Način prijave:

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju: svoj CVspisak referenci sa kontaktima i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom Prijava za radno mesto koordinator/koordinatorka programa KOMS-a, najkasnije do 21. avgusta 2021. godine (do 23:59 časa). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa komisijom koji će se obaviti 28. i 29. avgusta u Beogradu. Rezultati selekcije se očekuju do 31. avgusta 2021. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je od 6. septembra 2021. godine.

Dodatne informacije:

 

Asistent/asistentkinja programa

Asistent/asistentkinja za program u Krovnoj organizaciji mladih Srbiji obavlja sledeće zadatke i poslove:

 • sprovodi logističke poslove za realizaciju projektnih i programskih aktivnosti i događaja;
 • komunicira sa saradnicima, partnerima, volonterima i drugim licima zainteresovanim i uključenim u projekte i programe na kojima je angažovan/a;
 • vodi administrativno-tehničke poslove na projektu i poslove izveštavanja, dokumentovanja i arhiviranja;
 • izrađuje spiskove učesnika i komunicira sa učesnicima i učesnicama KOMS događaja;
 • doprinosi promociji projektnih aktivnosti i vidljivosti projekta kroz pripremu priloga za medije, informisanje zainteresovanih strana, za internet stranicu KOMS-a, društvene mreže i izradu izveštaja;
 • učestvuje u procesima  planiranja, realizacije, izveštavanja i vrednovanja projekata i programa KOMS-a;
 • obavlja druge poslove po nalogu koordinatora/ke programa odnosno generalne sekretarke.

Stručna sprema:

 • stečeno srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju

Radno iskustvo:

 • minimum jedna godina iskustva rada u nevladinom sektoru.

Posebni uslovi:

 • poznavanje engleskog jezika;
 • poznavanje rada na računaru;
 • poseduje kompetencije omladinskog lidera/ke;
 • organizatorke sposobnosti i komunikacijske veštine;
 • iskustvo u administrativno-tehničkim poslovima i asistiranju u projektnom menadžmentu;
 • sposobnost samostalnog delovanja i pokretanje inicijative;
 • sposobnost rada pod pritiskom i fleksibilnost u radu;
 • sposobnost rada u timu i dobar timski duh.

Poželjno je i posedovanje vozačke dozvole B kategorije.

Period angažovanja:

 • šest meseci, od kojih su prva dva meseca probni rad i uz mogućnost produženja ugovora.

Tip angažovanja:

 • ugovor o radu na određeno.

Način prijave:

Svi zainteresovani kandidati i kandidatkinje treba da pošalju: svoj CVspisak referenci sa kontaktima i motivaciono pismo (do 500 reči) na konkurs@koms.rs sa naznakom Prijava za radno mesto asistent/asistentkinja programa KOMS-a, najkasnije do 21. avgusta 2021. godine (do 23:59h). Neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje prilikom selekcije.

Kandidati/kinje koji prođu u uži krug biti pozvani na razgovor sa komisijom koji će se obaviti 28. i 29. avgusta u Beogradu. Rezultati selekcije se očekuju do 31. avgusta 2021. godine.

Predviđen početak radnog angažmana je od 6. septembra 2021. godine.

Dodatne informacije:

 • Za više detalja o konkursu možeš kontaktirati Miljanu Pejić, generalnu sekretarku KOMS-a, na imejl adresu: miljana.pejic@koms.rs, ili na broj telefona: 062/467-344 radnim danima od 9 do 17 časova.

 • Više informacija o Krovnoj organizaciji mladih Srbije možete naći na sajtu www.koms.rs.

 

Više informacija o pozivu pronađi OVDE. Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta.

Najnovije