Posao

Otvorene asistentske pozicije u Muzeju popularnih i supkultura

Otvorene asistentske pozicije u Muzeju popularnih i supkultura

Da, kao što si pročitao/la Muzej popularnih i supkultura proširuje svoju mrežu saradnika u okviru interne strukture muzeja, a možda si baš ti njihov/a budući/a saradnik/ca i deo nove muzeološke perspektive. Ako si se zainteresovao/la do sad, odgovoramo na neka pitanja pitanja koja ti se verovatno vrzmaju po glavi sad:

Šta je Muzej popularnih i supkultura?

Muzej popularnih i supkultura je nevladina organizacija osnovana jula 2020. u Beogradu sa ciljem delovanja u oblasti popularnih i supkultura podstičući kreativnu edukaciju i kritičko mišljenje u oblasti popularnih i supkultura kroz izložbe, radionice, projekte, programe i celokupnu animacionu, kreativnu i srodnu delatnost. Delatnost muzeja se ogleda i u stvaranju kreativne i podsticajne atmosfere za prevazilaženje predrasuda prema i/ili između popularnih i supkultura kao i ohrabrivanje saradnje i produkcije umetničkih i kreativnih dela.

Projekte realizuju na različite teme od Silvane do Nirvane, a zbog strategije 2022. i novih kreativnih projekata u potrazi su za novim saradnicima.

Koje pozicije su otvorene?

Otvorene su sledeće pozicije:

  1. External Communication Assistant (m/f/d) – komunikacioni departman;
  2. Digital Content Assistant  (m/f/d) – komunikacioni departman;
  3. Financial & Administrative Assistant (m/f/d) – administrativni departman.

Više informacija o svim otvorenim pozicijama možeš naći na sajtu muzeja u odeljku karijera (ovde). 

Ko sve može da se prijavi?

Muzej se sastoji od interne i eksterne strukture, kao i od Kluba saradnika muzeja.  Interne pozicije se preporučuju onima koji su već angažovani negde (ili su na studijama/početku karijere), a želeli bi da steknu dodatno iskustvo u oblasti finansija, prava, menadžmenta ili administracije. Posebno se preporučuju kandidatima koji su na studijama, pa im ova pozicija predstavlja praksu. Kandidati bi trebalo da ispuni sledeće kriterijume:

•    Studenti ili diplomci svih stepena studija u oblasti finansija, prava, menadžmenta, ekonomije i matematike/statistike;

•    Studenti i diplomci iz drugih oblasti koje nisu navedene, a imaju izraženu motivaciju za rad u našoj organizaciji.

Da li su pozicije plaćene?

Interne pozicije se sastoje od dve vrste poslova: volonterskih (neplaćenih) i honorarnih (plaćenih). Volonterski poslovi podrazumevaju uglavnom rad van projekata i rad na manjim aktivnostima muzeja i nisu uređeni ugovorom, dok honarani poslovi podrazumevaju rad na projektima za koje je obezbeđen honorar (koji se u dogovoru regulišu ugovorom o delu).

Ja nemam iskustva i još uvek nisam siguran/na čime bih voleo/la da se bavim!

Muzej takođe nudi volonterski i mentorski program. Ovaj program predstavlja jedinstven način da srednjoškolci i studenti bez iskustva (ili sa malo isksutva) steknu znanja i veštine iz oblasti koje ih interesuju. Tokom programa volonteri imaju pravo da odaberu sektor koji ih zanima i u njemu stiču znanja i iskustva kroz podršku mladih mentora

Program najčešće traje oko 6 meseci sa nepunim radnim vremenom, ali je podložan dogovoru za drugačije aranžmane u skladu sa potrebama muzeja i raspoloživim vremenom volontera/mentora. Nakon uspešnog volonterskog angažmana muzej izdaje potvrdu o saradnji, pruža povratnu informaciju volonteru, a volonter postaje član Kluba saradnika muzeja, te stiče pravo na potvrde o praksi i pisma preporuke od muzeja.

U slučaju da želiš da se prijaviš, a nisi siguran/na koji tim ti najviše odgovara, možeš im poslati prijavu, te zakazati besplatne konsultacije u vidu informativnog razgovora. Ako postoji potreba za konsultacijama, radi su da pomognu, samo im to naglasi u melju kako bi se lakše organizovali.

Više o volonterskom programu i sektorima muzeja u koje možeš da se uključiš, možeš pronaći ovde.

Kako da se prijavim i konkurišem na poziciju?

Prijave na asistentske pozicije se mogu poslati do 06.12. u 23:59  na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom Prijava za poziciju naziv_pozicije.

Pitanja vezana za prijavu, kao i sva dodatna pitanja vezana za poziciju, strukuturu muzeja, selekciju i način prijave možeš poslati na mejl: popsubup@gmail.com u bilo kom trenutku.

Prijave za volonterski program se mogu poslati u bilo kom trenutku na mejl popsubup.career@gmail.com sa naslovom Prijava za volonterski program.

Više informacija o zaduženjima na pozicijama, načinu prijave i mogućnostima za saradnju možeš pronaći na sajtu muzeja.

Srećno!

Najnovije