Prakse

Program praksi u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Program praksi u Krovnoj organizaciji mladih Srbije

Krovna organizacija mladih Srbije, najviše nezavisno predstavničko telo mladih u državi, realizuje novi program praksi u 2020. godini. Raspisuju poziv za dvoje mladih praktikanata/kinja.

Odabrani KOMS praktikanti/kinje će u petomesečnom periodu imati priliku da steknu praktična radna iskustva u oblasti upravljanja projektima i aktivno se uključe u aktuelne tokove u oblasti omladinske politike.

Oblasti za angažovanje

Programska oblast

KOMS praktikant/kinja specijalizovan/a za program steći će nova znanja i iskustva o upravljanju projektima u oblasti omladinske politike. Odabrani praktikant/kinja će učestvovati u sprovođenju programskih aktivnosti postojećih projekata, ali i u procesima planiranja i pisanja novih projektnih predloga iz najrazličitijih oblasti od važnosti za mlade u Srbiji. Učestvovaće na relevantnim radnim sastancima i događajima, voditi zapisnike i precizno izveštavati, redovno komunicirati sa organizacijama članicama, partnerima i drugim akterima omladinske politike i asistirati u vođenju profila na društvenim mrežama organizacije.

Oblast finansija i administracije

KOMS praktikant/kinja specijalizovan za finansije i administraciju, takođe stiče nova znanja i iskustva o upravljanju projektima u oblasti omladinske politike. Odabrani praktikant/kinja će učestvovati u finansijskom i administrativnom upravljanju na aktuelnim projektima, ali i u procesima planiranja i pisanja budžeta novih projektnih predloga. Asistiraće u održavanju i razvoju postojećeg sistema za evidentiranje i arhiviranje dokumentacije i izradi finansijskih izveštaja organizacije. Učestvovaće na relevantnim radnim sastancima i događajima i precizno sa njih izveštavati, redovno komunicirati sa organizacijama članicama, partnerima i drugim akterima omladinske politike.

Praktikanti/kinje će kroz ovaj program prakse učestvovati i u organizaciji godišnje Skupštine najvišeg nezavisnog predstavničkog tela mladih u Srbiji i upoznaće se i razmeniće iskustva sa članovima/cama organizacija članica KOMS-a aktivnih širom Srbije.

Za sve poslove koje obavljaju, praktikanti/kinje će imati obezbeđenu mentorsku podršku članova i članica sekretarijata KOMS-a.

KOMS praktikanti/kinje će po završetku prakse imati iskustvo u upravljanju projektnim ciklusom i znanje o funkcionisanju institucija i saradnje aktera omladinske politike, kako bi se uključili u aktuelne procese u omladinskoj politici na nacionalnom i lokalnom nivou i uticali na poboljšanje položaja mladih.

Idealni kandidati/kinje

Studenti i studentkinje završnih godina fakulteta (treća i četvrta godina), kao i diplomci i diplomke koje su diplomirale ili masterirale u poslednjih godinu dana i:

  • imaju osnovno poznavanje omladinske politike i učestvovali su u edukativnim programima u oblasti omladinske politike;
  • aktivni su volonteri/ke u udruženjima mladih i za mlade (poželjno u organizacijama članicama KOMS-a);
  • dobro vladaju engleskim jezikom;
  • poznaju rad na računaru i vešti su na društvenim mrežama;
  • imaju odlične komunikacijske veštine;
  • spremni su na timski rad, ali se dobro snalaze i prilikom samostalnog rada;
  • precizni su i odgovorni u radu;
  • motivisani su za učenje i rad.

Kako da se prijaviš i šta te dalje očekuje?

Prijava se vrši putem aplikacionog formulara koji se nalazi na ovom linku, uz slanje biografije (CV) na adresu: konkurs@koms.rs.

Konkurs je otvoren od 2. do 12. jula 2020. godine do 23.59 časova.

Nakon analize pristiglih prijava, najbolje ocenjeni kandidati/kinje proći će u uži krug i biće pozvani na intervju, koji će biti održan 15. jula. Rezultati selekcije biće poznati najkasnije do 17. jula.

Praktičan rad u KOMS-u počinje 20. jula 2020. godine.

Mesto izvršavanja prakse je u Beogradu.

Trajanje prakse:

  • Pet meseci – od 20. jula do 20. decembra;
  • 20 sati nedeljno uz obezbeđenu naknadu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa javnim pozivom i programom prakse, možeš se obratiti Stefanu Đorđeviću na stefan.djordjevic@koms.rs ili na broj: 062/467277 radnim danima od 9 do 17 časova.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije