Prakse

Otvoren konkurs za stažiranje u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku

Otvoren konkurs za stažiranje u Beogradskom centru za bezbednosnu politiku

Beogradski centar za bezbednosnu politiku (BCBP) nudi priliku za stručno osposobljavanje i usavršavanje studentima i diplomcima društvenih nauka kroz intenzivni program šestomesečnog stažiranja koji počinje u septembru.

 

Program stažiranja u BCBP postoji već 14 godina i kroz njega je do sada prošlo 25 generacija mladih i ambicioznih ljudi. Od 2007. godine, preko 200 stažista i stažistkinja različitih obrazovnih profila učestvovalo je u raznim projektima i programskim aktivnostima BCBP, kao i istraživanjima i izradi publikacija iz oblasti bezbednosti.

Alumnisti/kinje, od kojih je mnogima ovaj program bio uvod u karijeru, sada su angažovani/e u različitim organizacijama civilnog društva, akademskoj zajednici, međunarodnim organizacijama i državnim institucijama, a trinaestoro je dobilo zaposlenje u BCBP.

Prijavi se ako:

 • želiš da naučiš da istražuješ bezbednosnu i spoljnu politiku;
 • želiš da naučiš da efektno predstaviš nalaze istraživanja i zagovaraš promene javnih politika, kao i da se uvežbaš u javnom nastupu;
 • spreman/na si da učiš u praksi i pripremaš kraće istraživačke proizvode;
 • želiš da naučiš kako se pišu i sprovode projekti;
 • spreman/na si da pomogneš u organizaciji događaja i drugim aktivnostima BCBP;
 • želiš da pomogneš u organizaciji Beogradskog bezbednosnog foruma, međunarodne konferencije koja se bavi temama bezbednosne i spoljne politike;
 • zainteresovan/na si za sticanje kontakata sa predstavnicima domaćih i inostranih državnih i nevladinih organizacija, akademske javnosti, novinarima, ekspertima iz oblasti bezbednosti i donosiocima odluka.
Kako izgleda stažiranje u BCBP?

Stažisti/kinje učestvuju u seminarima koje tim BCBP organizuje, pišu tekstove u okviru istraživanja BCBP, pomažu istraživačima i istraživačicama u realizaciji tekućih projekata, pomažu pri organizaciji događaja BCBP i učestvuju u izradi sadržaja za sajt, društvene mreže i bilten BCBP.

Program stažiranja traje šest meseci (od septembra 2021. do februara 2022. godine), sa mogućnošću produženja saradnje kroz angažovanje na projektima koje BCBP sprovodi.

Ko može da se prijavi?

Postdiplomci, svršeni studenti ili studenti završne godine studija na nekom od fakulteta društvenih nauka – Fakultet političkih nauka, Fakultet bezbednosti, Ekonomski fakultet, Filozofski fakultet, Pravni fakultet, Fakultet organizacionih nauka itd. Ako si završio/la neki drugi fakultet, a interesuju te ove teme i prijava bude kvalitetna, biće uzeta u obzir.

Koje veštine i znanja su potrebni?
 • Sposobnost analitičkog promišljanja (sumiranja nalaza, preispitivanja pretpostavki neke tvrdnje);
 • Opšta kultura, informisanost i upućenost u politička dešavanja;
 • Odlično znanje engleskog jezika (sposobnost samostalnog korišćenja literature na engleskom jeziku, pisanje na istom kao i prevođenje sa engleskog i na engleski);
 • Kompjuterska pismenost;
 • Jaka motivacija;
 • Spremnost za intenzivan angažman u BCBP, najmanje jedan dan nedeljno.
Kako da se prijaviš?

Prijava treba da sadrži:

 • biografiju, ne dužu od dve strane;
 • motivaciono pismo, u kom ćeš navesti:

– razloge zbog kojih konkurišeš za stažiranje u BCBP;

– zašto misliš da si dobar/a kandidat/kinja za program stažiranja;

– temu/oblast koja te  posebno zanima u skladu sa oblastima rada BCBP

 • primerak ili deo pisanog rada (seminarski, diplomski, istraživanje, analiza, eseji i slično), ne duži od pet strana.

 

Ukoliko si zainteresovan/a, pošalji svoju prijavu do 22. avgusta 2021. godine na adresu: office@bezbednost.org sa naznakom PRIJAVA NA KONKURS ZA STAŽIRANJE.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom i kandidati koji ne ispunjavaju formalne uslove neće biti uzeti u obzir. Kandidati i kandidatkinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na onlajn test engleskog jezika u poslednjoj nedelji avgusta 2021. godine.

Najnovije