Projekti za mlade

Grantovi za pomoć umetnicima

Grantovi za pomoć umetnicima

Pod uticajem virusa Covid-19 na umetničku zajednicu, program Šta kustosiranje može/treba da bude kreirao je tri granta u vrednosti od 450 evra za umetnike, kustose i autore koji se bave vizuelnom umetnošću, a na čiji su rad i sredstva za život uticale ekonomske neprilike zbog odloženih ili otkazanih izložbi i projekata.

Proces prijavljivanja počinje 22. juna i trajaće sve dok se ne prijavi dovoljan broj, dok će sredstva biti prebačena čim prijave budu ispitane.

Uslovi za prijavu

  • Pomoć će biti pružena umetnicima koji mogu dokazati da im je određeni projekat iz oblasti vizuelne umetnosti otkazan ili odložen usled virusa, a kojima je to glavni izvor prihoda;
  • Podnosioci moraju biti pojedinačni umetnici, kustosi ili predstavnici nekog kustoskog kolektiva ili grupe. Organizatori, organizacije ili agenti ne mogu se prijaviti;
  • Umetnici, kustosi i autori iz bilo koje zemlje bivše Jugoslavije ispunjavaju uslove za prijavu uključujući Srbiju, Severnu Makedoniju, Kosovo, Crnu Goru, Hrvatsku, Sloveniju i Bosnu i Hercegovinu;
  • Podnosioci moraju biti stanovnici jedne od gorenavedenih zemalja.

Proces prijave

Potrebno je da se komisija upozna sa tvojom praksom, tako da pošalji svoj CV, a u glavi pisma napiši mesto boravka i godinu rođenja. Na ne više od jedne strane objasni tvoju situaciju i koliko je projekata otkazano. CV pošalji na imejl: what.could.curating.do@gmail.com sa naslovom WCSCD Emergency grant.

Grant podrške je namenjen prekarnim radnicima.

Ovi grantovi podržani su od strane onlajn kustoskog programa Uslovi post-pandemije i mentora Natase Petresin Bacelez, Marie Lind i Biljane Ćirić.

Najnovije