Projekti za mlade

Pridruži se UNICEF Srbija Omladinskom odboru

Pridruži se UNICEF Srbija Omladinskom odboru

UNICEF Srbija poziva mlade, koji žele da poboljšaju ulogu mladih u društvu, dodatno razviju organizacione i zagovaračke veštine i doprinesu UNICEF-ovoj misiji, da se pridruže Omladinskom odboru UNICEF-a u Srbiji.

Članovi Omladinskog odbora su glavni savetnici UNICEF-ovog Programa za mlade, ali i drugih programa, sa ciljem da dele mišljenja o ključnim temama, zagovaraju za prava mladih i podstiču svoje vršnjake da to takođe čine.

Doprinesi misiji UNICEF-a da uloga mladih u društvu bude zastupljenija i više prepoznata, da se tvoj glas i glas mladih jače čuje u društvu i da se potrebe i preporuke mladih u većoj meri uvaže.

Kakva je uloga Omladinskog odbora?

Jačanje glasa mladih putem U-Report platforme kroz konsultacije o temama i upitnicima koji se dele putem U-Reporta i predstavljanje ove platforme, ključnih rezultata i poruka kako bi se više mladih informisalo i priključilo, kao i da bi organizacije primenjivale preporuke mladih u strateškim rešenjima;

Uključivanje mladih u aktivnosti UNICEF-a i UN agencija u Srbiji kroz podsticanje vršnjaka, manjina i marginalizovanih grupa da učestvuju i budu informisani o aktivnostima kroz događaje ili kroz sesije u okviru postojećih događaja, kao i na internetu putem Facebook grupe Tačka gledišta i društvenih mreža i Stvaranje sadržaja za mlade (tekstova, fotografija, video zapisa, intervjua o omladinskim temama) za U-Report Srbija i UNICEF Srbija, ali i za regionalne i globalne platforme poput Voices of Youth;

Učestvovanje u aktivnostima UNICEF-a:

 

  • Učestvovanje u omladinskim događajima i sastancima, kao i pomoć u organizovanju i vođenju događaja kako bi format bio prilagođen mladima;
  • Pronalaženje ključnih omladinskih organizacija i partnera na lokalnom nivou kao i omladinskih lidera i omladinskih izvora informacija;
  • Zagovaranje za ključne potrebe i preporuke mladih i dijalog sa donosiocima odluka;
  • Praćenje svih aktivnosti za potrebe izveštavanja i evaluacije;
  • Timski duh i mentorska podrška za idući sastav Odbora.

Kakve mlade traži UNICEF?

  • Uzrasta od 15 do 24 godina bez obzira na njihov pol ili rodni identitet; iz različitih društveno-ekonomskih uslova i zajednica (ruralnih/urbanih), konteksta i etničkih grupa, sa invaliditetom i bez;
  • Aktivni i zainteresovani za dečija i omladinska prava, razvoj i aktivnosti;
  • Društveni i komunikativni, koji rade timski i inkluzivno;
  • Proaktivni i radoznali.

UNICEF se zalaže za raznolikost i inkluziju, a učešće mladih treba da doprinese da se stiče samopouzdanje i stvaraju jednake mogućnosti. Zato se ohrabruju svi mladi, bez obzira na ograničenja sa kojima se suočavaju, da se prijave, a UNICEF će osigurati da učestvuju u potpunosti.

Kako da se prijaviš?

Odabir članova će se zasnivati na stručnom pregledu pristiglih prijava, a u slučaju velikog interesovanja, biće organizovani dodatni intervjui.

Prijavu možeš pronaći na ovom linku.

Rok za prijavljivanje je 31. jul 2020. godine do 23 časova i 59 minuta.

Ovo je prilika da unaprediš znanja o pravima dece i mladih, ciljevima održivog razvoja, socijalnoj inkluziji i zagovaranju.

Za više informacija obrati se UNICEF-ovom Programu za mlade na imejl: aandjelic@unicef.org.

Najnovije