Projekti za mlade

Konkurs za izbor UN Omladinskih delegata

Konkurs za izbor UN Omladinskih delegata

Udruženje za Ujedinjene nacije Srbije od 2017. godine organizuje projekat Omladinski delegati Srbije u Ujedinjenim nacijama, koji obuhvata izbor dva omladinska delegata u Ujedinjenim nacijama i njihov aktivan rad tokom mandata od jedne godine.

Izabrani mladi predstavnici Republike Srbije na zasedanjima u UN u koje su uključeni mladi, obavljaće ulogu na volonterskoj osnovi, a u službenim kontaktima zastupaće interese Srbije u UN i predstavljaće potrebe mladih u Srbiji. Status mladih delegata biće u nivou savetnika za pitanja mladih, a platformu će pripremati u konsultacijama sa subjektima omladinske politike i u dijalogu sa vršnjacima širom zemlje, kroz učešće na različitim događajima.

Cilj projekta je podsticanje uključivanja mladih u državnu omladinsku politiku i preuzimanje društvenih obaveza, preko izražavanja interesa mladih kroz ulogu omladinskog predstavnika u državnoj delegaciji u UN-a, kao i kontinuirano obučavanje novih mladih lidera za promene.

Ko može da se prijavi?

Na konkurs se mogu prijaviti mladi od 19 do 27 godina, koji su državljani Republike Srbije, imaju aktivno znanje engleskog jezika, dobro poznavanje omladinske politike u Srbiji, poznavanje sistema Ujedinjenih nacija, prethodno iskustvo u omladinskom aktivizmu, ostvaren uspeh u obrazovanju i vannastavnim aktivnostima, kao i druga dostignuća značajna za program omladinskih delegata u UN.

Prijavljivanje na javni konkurs traje do 20. jula 2020. godine. Proces odabira omladinskih delegata sastojaće se iz tri faze: javni konkurs, testiranje najbolje rangiranih na osnovu aplikacija i intervjui za najuspešnije kandidate nakon testiranja.

Više informacija možeš pronaći na ovom linku, a aplikacija za prijavu nalazi se ovde

Uz podršku Ministarstva spoljnih poslova i Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije uspostavljen je institucionalni okvir zvaničnog izbora mladih predstavnika i tokom prvog ciklusa stečena su iskustva za razvoj i održivost projekta u skladu sa relevantnim dokumentima UN i omladinske politike u Srbiji. Donator projekta je Omladinski savez udruženja Novi Sad omladinska prestonica Evrope – OPENS, partneri projekta su Krovna organizacija mladih Srbije i Nacionalna asocijacija kancelarija za mlade.

#UNYouthDelegateSerbia

#OmladinskiDelegatiUN

Najnovije