Projekti za mlade

Tvoje ideje za zeleni Obrenovac

Tvoje ideje za zeleni Obrenovac

Centar za građansko delovanje i Fondacija za mlade Obrenovca uz podršku Ministarstva zaštite životne sredine, raspisuju konkurs za finansiranje inicijativa neformalnih grupa mladih u oblasti zaštite i unapeđenja životne sredine.

Ukoliko imaš ideju kako Obrenovac može da postane čistiji, lepši i manje zagađen, porazgovaraj sa članovima svoje porodice, komšijama ili prijateljima i doprinesi zajedničkom cilju stvaranja boljeg okruženja za život.

Osnovne informacije o konkursu

Trajanje konkursaKonkurs je otvoren od 23. avgusta do 6. septembra 2020. godine.

Rok za realizaciju projekata: Podržani projekti moraju biti implementirani najkasnije do 1. novembra 2020. godine, obezbeđena su sredstva za pet projekata, pri čemu je maksimalna vrednost svakog projekta 30.000,00 dinara.

Ko može podneti predlog projekta?

Neformalne grupe mladih sa teritorije opštine Obrenovac koje imaju najmanje tri člana – od kojih je najmanje jedan član punoletna osoba (starosti između 18 i 30 godina), a ostali članovi starosti između 15 i 30 godina (u skladu sa Zakonom o mladima).

Koje projekte/inicijative Zeleni fond podržava?

Projekte vrednosti do 30.000,00 dinara koji se realizuju na teritoriji opštine Obrenovac i koji imaju za cilj zaštitu i unapređenja životne sredine:

 • Inicijative uređenja i čišćenja javnih površina;
 • Edukativne aktivnosti na temu ekologije i zaštite životne sredine;
 • Kreativne i umetničke aktivnosti na temu ekologije i zaštite životne sredine;
 • Promociju Zero waste principa (životnog stila koji podrazumeva smanjivanje otpada na minimalnu meru);
 • Sadnju biljaka.

Koje projekte Zeleni fond ne podržava?

 • Projekte/inicijative pojedinaca, udruženja građana, političkih partija i javnih institucija;
 • Projekte/inicijative i aktivnosti sa primarno humanitarnom svrhom;
 • Projekte/inicijative koje pozivaju na bilo koji oblik nasilja i diskriminacije i promovišu alkohol, droge ili nezdrav način života;
 • Honorare za realizatore projekta;
 • Stipendije;
 • Nabavku računara, tableta, telefona, foto aparata, zvučnika i sl.;
 • Nabavku gotovih stolova, stolica i sl., ukoliko je to jedina aktivnost projekta;
 • Nabavku opreme za sportske klubove.

Kako i do kada podneti predlog projekta/inicijative?

Zainteresovane neformalne grupe treba da popune formular, najkasnije do 6. septembra 2020. godine, do 23:59 časova. 

Ko i kada odlučuje o pristiglim prijavama?

Sve prijave koje zadovolje tehničke uslove biće ocenjene od strane Odbora Zelenog fonda, koji se sastoji od tri člana (po jedan predstavnik partnera i predstavnik JP za zaštitu životne sredine GO Obrenovac) i koji će doneti konačnu odluku o listi podržanih projekata. Rezultati konkursa biće poznati do sredine septembra 2020. godine.

Za sve dodatne informacije možeš pozvati broj telefona: 0641329336 ili poslati imejl na adresu konkurs@oyf.rs

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije