Projekti za mlade

Konkurs da dodelu KAS stipendija

Konkurs da dodelu KAS stipendija

Nemača fondacija Fondacija Konrad Adenauer raspisala je konkurs za dodelu stipendije za studente/kinje koji studiraju u Republici Srbiji za 2021/2022. godinu.


Kako da se prijaviš i koji su uslovi?
 • Student/kinja si treće, četvrte godine studija, postdiplomac ili dokorant;
 • Donja granica proseka na studijama je 8.5;
 • Dobro znaš engleski ili nemački jezik;
 • Nisi u radnom odnosu i imaš do 30 godina;

Studenti/kinje koji budu izabrani, biće pozvani na razgovor na srpskom i engleskom jeziku. Stipendija iznosi 150 evra mesečno u trajanju od 12 meseci. Pored finansija omogućena ti je i dodatna edukativna podrška kroz različite aktivnosti u okviru fondacije. 

Potrebna dokumentacija
 • Popunjen prijavni formular;
 • CV;
 • Motivaciono pismo;
 • Potvrda o položenim ispitima;
 • Dve akademnske preporuke profesora;
 • Jedna društvena ili politička preporuka;
 • Fotografija;
 • Ostale diplome/sertifikati.

Svoju dokumentaciju možeš dostaviti do 30. aprila 2021. godine lično, ili poštom na adresu Makedonska 2, VI sprat, 11 000 Beograd. 

Za sve dodatne informacije piši na:  katarinapesic@kas.de 

Najnovije