Projekti za mlade

Ne u mojoj smeni - Stop trgovini ljudima

Ne u mojoj smeni - Stop trgovini ljudima

Kada govorimo o trgovini ljudima, govorimo o najgrubljem kršenju ljudskih prava i problemu koji pogađa sva društva.

Baš zato je važno da se svi, u što ranijem uzrastu i što redovnije edukujemo i informišemo o ovoj temi.

Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Sloboda nema cenu - Stop trgovini ljudima i NFC Kino Klub Novi Sad udružili su se na projektu u okviru kog se organizuje nacionalni kongres Ne u mojoj smeni.

Kongres će se održati online na streaming platformi i trajaće tri dana od 23. do 25. aprila 2021. godine, od 18 do 20 časova tokom kojih će se obraditi sledeće teme: 

  • fenomen i oblici trgovine ljudima - unapređenje znanja organizacija civilnog drustva o trgovini ljudima;
  • uloga organizacije civilnog društva u borbi protiv trgovine ljudima - podizanje svesti ocd o njihovoj ulozi u borbi protiv trgovine ljudima;
  • upoznavanje ključnih aktera/ki državnog sistema odgovornih za pitanja koja se odnose na suzbijanje trgovine ljudima - povećana informisanost ocd o akterima u borbi protiv trgovine ljudima i unapređena međusektorske saradnje

Registracija učesnika kongresa je obavezna i vrši se putem  OVOG linka na kom ćeš moći da gledaš kongres u terminama od 18 do 20 časova.

Najnovije