Projekti za mlade

Učestvuj u „We Make Democracy!“ projektu

Učestvuj u „We Make Democracy!“ projektu

Klub za osnaživanje mladih 018 (KOM018)  poziva mlade iz Srbije za učešće u projektu We Make Democracy!

Poziv je otvoren za mlade starosti 18 do 30 godina koji su aktivni u nekoj omladinskoj organizaciji.

Svi učesnici moraju znati engleski jezik kako bi mogli da prate program. Možeš se prijaviti ukoliko dolaziš iz Srbije, Albanije, Bosne i Hercegovine, sa Kosova*, Hrvatske, Crne Gore, Severne Makedonije, Slovenije i Švajcarske.

Prioritet će imati učesnici iz grupa koje se suočavaju sa određenim poteškoćama sa ciljem da se okupi najrazličitiji mogući skup ljudi kako bi organizatori bolje mogli da prouče više aspekata uključivanja i isključivanja, kao i oni koji mogu da budu posvećeni projektu u naredne dve godine.

Troškovi prevoza biće pokriveni od strane organizatora, a prijave traju do 10. maja!

Izabrani učesnici će dalje informacije dobiti do 13. maja 2021. godine. Prvi sastanci biće organizovani online 26. i 27. maja 2021. godine.

We Make Democracy! ima za cilj da mlade i njihove organizacije kroz adekvatne alate i treninge obuči o značaju poštovanja različitosti, podstiče aktivno učešće građana i da ukaže na značaj inkluzije kroz razmene mladih i omladinskih organizacija iz Švajcarske i iz zemalja Zapadnog Balkana (Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo*, Crna Gora, Republika Severna Makedonija, Srbija i Slovenija). Inovativni aspekt projekta je dvostruk. S jedne strane, formiraće se online platforma koja će podržati vidljivost samog projekta, razmenu učesnika, diseminaciju rezultata kao i međunarodno partnerstvo. Sa druge strane, projekat ima za ideju kreiranje jake veze ka dugoj saradnji između različitih pojedinaca i organizacija za mlade.

Izvor naslovne fotografije: pixabay.com

Nakon uspešnog jednokratnog seminara iz 2019. godine, projekat nastavlja da koristi prednosti interkulturalnih kompetenci organizacija, učesnika i eksperata iz Švajcarske i iz zemalja Zapadnog Balkana. We Make Democracy! projekat je zvanično počeo marta 2021. godine i traje do novembra 2022. godine.

Više informacija pronađi ovde

Izvor naslovne fotografije: pixabay.com

Najnovije