Projekti za mlade

Kako uključiti izbeglice u našu zemlju?

Kako uključiti izbeglice u našu zemlju?
Otvara se novi konkurs namenjen srednjoškolcima na temu Dobrodošli u moju zemlju koji sprovode ga UNHCR, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Šesta beogradska gimnazija i Delegacija EU u Republici Srbiji.
Od 2015. godine do danas više od milion izbeglica i migranata je prošlo kroz Srbiju, a većina je nastavila put ka Evropskoj uniji. Iako za većinu njih Srbija predstavlja samo zemlju kroz koju prolaze, ima i onih koji u Srbiji vide zemlju u kojoj bi mogli iznova da započnu svoj život. Od 2008. godine do danas izbeglički status su dobile 194 osobe.

Konkurs je raspisan u tri kategorije:

  • Najbolja pesma ili priča

Svaki autor/ka može konkurisati sa najviše dve pesme ili priče koje moraju biti potpisane šifrom. U posebnoj koverti dostaviti razrešenje šifre i podatke o kandidatima/kinjama (ime i prezime, naziv škole, adresa i mesto). Radovi moraju biti otkucani (font Times New Roman, veličine 12).
Stručni žiri nagradiće autore tri najbolja rada.

  • Najbolji likovni rad rađen u tehnici po izboru

Svaki autor/ka može konkurisati sa najviše dva likovna rada, koji moraju biti potpisana šifrom. U posebnoj koverti dostaviti razrešenje šifre i podatke kandidata (ime i prezime, naziv škole, adresa i mesto).
Stručni žiri nagradiće tri najbolja rada.

  • Najbolji kratki film u trajanju do dva minuta

Video treba da bude postavljen na školski Jutjub kanal (vezan za zvaničan školski nalog ili školski nalog učenika ili nastavnika ukoliko škola koristi uslugu G-Suite). Vidljivost podesiti na Javno.

Učenički radovi bi trebalo da sadrže umetničko viđenje učenika srednjih škola u Srbiji o procesima i načinima ravnopravnog učešća izbeglica u društvu domaćina i njihovo puno integrisanje u našu zajednicu. Takođe bi trebalo zastupiti pozitivna razmišljanja i stavove u odnosu na rešavanje problema izbeglica kao što su: sloboda kretanja, pristup obrazovanju i tržištu rada, pristup državnoj pomoći i drugim ljudskim pravima. Posebna nagrada biće dodeljena učeniku/učenici koji ima status izbeglice a učestvuje na konkursu sa svojim radom iz jedne od prethodno navedenih kategorija.
Rok za dostavljanje radova je 15. maj, a više informacija pronađi ovde

Najnovije