Projekti za mlade

Prijavi se za Akademiju Modernog Menadžmenta

Prijavi se za Akademiju Modernog Menadžmenta

Studentska organizacija ESTIEM LG Belgrade sa Fakulteta organizacionih nauka i ove godine ulazina velika vrata sa dobro poznatim projektom Akademija Modernog Menadžmenta, koji će seodržati u periodu od 15. do 18. jula 2021. godine u Beogradu u Spaces Navigator II i Cunami Concept event centru.

Akademija Modernog Menadžmenta je događaj edukativnog karaktera, koji je kroz niz interaktivnih radionica, istraživačkog rada i druženja, usmeren na razvoj specijalizovanih veština, sticanje novih znanja, sposobnosti, ali i na izlazak iz zone komfora. Akademija je jedinstvena prilikaza sve zainteresovane i motivisane mlade ljude, spremne da zakorače u svet najboljih gde će moćida analiziraju, razvijaju i primenjuju naučeno!

Akademija je sastavljena od četiri konceptualno različite, ali tematski povezane celine:

  • Networking Cocktail;
  • Studiranje;
  • Istraživanje i
  • Validacija.

Akademiju, među mnogobrojnim studentskim projektima izdvaja više od 20 eminentnih predavača koji će kroz različite delove projekta preneti svoja znanja i iskustva na učesnike, ali i odgovoriti na sva postavljena pitanja, nedoumice ili dileme pred kojima se studenti nalaze.

Prvi razgovori o ovogodišnjoj globalnoj temi Akademije - Agilnom menadžmentu počeće upravo na Networking Cocktail-u, 15. jula, kada će projekat zvanično biti i otvoren.

To je pažljivo osmišljen događaj tokom kog će uvaženi predavači, cenjeni partneri i odabrani učesnici imati prilike da se bliže upoznaju, razmene kontakte i iskustva. Događaj će biti uveličan i AMM Talk-om jednog od istaknutih predavača koji će podeliti oplemenjujuće ideje, inspirisati učesnike i podstaći ih na razmišljanje. Studiranje je prvi edukativni deo projekta koji čeka učesnike i održaće se 16. jula.

Delegati će u toku ovog dana imati priliku da se, kroz interaktivne i informativne radionice, upoznaju sa pojmom agilnog menadžmenta i uporede ga sa tradicionalnim menadžmentom, uvide razliku između bitiagilan i raditi agilno kao i da se oprobaju u najpoznatijim agilnim frameworks-ima kanban iskram.

Кroz Studiranje učesnici stiču potrebna znanja o temi projekta i tehnikama koje će koristitiu narednim delovima projekta pa i u profesionalnom radu. Sledeća dva dana namenjena su delu projekta pod nazivom Istraživanje.

Učesnici će, nakon savladanih pojmova i principa agilnog menadžmenta, iste moći da primene na praktične probleme koji ih očekuju. Ovu fazu projekta prate četiri radionice gde će učesnici imati prilike da spoznaju složene zahteve korisnika, ali i da razumeju zašto je postavljanje prioriteta ključ dobrog menadžmenta. Kroz agilnu komunikaciju, steći će veštine koje će im pomoći kako da svoje ideje irad predstave na najbolji način.

Poslednja radionica u okviru istraživanja ima za cilj da zaokruži sva prethodno stečena znanja, omogući adekvatno pružanje feedback-a, te kao smislena celina da da putokaz ka neminovnom napretku.

Poslednji deo projekta – Validacija, održaće se 18. jula i podrazumeva specijalizovano testiranje naučenog kroz učestvovanje u simulaciji, koncipiranoj tako da učesnici dobiju povratnu informaciju o svom zalaganju i pripreme se za turbulentno tržište rada koje sa sobom nosi kontinualne promene i izazove. Nakon procesa validacije, polaznici Akademije dobiće sertifikate kao dokaz prethodno stečenih veština i znanja.

Prijave za Akademiju Modernog Menadžmenta traju do 4. jula u 23 časova i 59 minuta na zvaničnom sajtu ESTIEMLG Belgrade, a više informacija možeš pronaći i na Facebook stranici Akademija Modernog Menadžment-a, ali i na Instagram-u i LinkedIn-u.

Najnovije