Projekti za mlade

Konkurs za učestvovanje u projektu ,,Da li se čujemo?”

Konkurs za učestvovanje u projektu ,,Da li se čujemo?”

Foto: BOŠ

Nevladina organizacija Popularna demokratija  zajedno sa Vestminsterskom fondacijom za demokratiju (WFD) raspisuje konkurs za 20 studenata/studentkinja koji će učestvovati u jednomesečnom projektu ,,Da li se čujemo?”.

Izabrani studenti i studentkinje Fakulteta političkih nauka biće značajan deo peer to peer edukacije mladih od 16 i 17 godina sa ciljem podizanja svesti o značaju političkog i društvenog aktivizma. U toku trajanja projekta izabrani studenti/studentkinje proći će nekoliko ekspertskih obuka iz javnog nastupa, asertivne i političe komunikacije.

Nakon završenih obuka, u toku oktobra 2023. godine, vodiće simulaciju izbora u 10 gradova Srbije (mladi od 16 i 17 godina će glasati na improvizovanim glasačkim mestima, a izabrani studenti/studentkinje vodiće komunikaciju sa njima, anketirati ih i intervjuisati).

Pozivamo sve zainteresovane da se prijave na konkurs!I

Izabranim kandidatima/kandidatkinjama sleduje honorar za učestvovanje na ovom projektu.

Prijave su otvorene od 15. avgusta do 1. septembra 2023. godine.

Prijave se vrše slanjem CV-ja na mejl adresu: nikola.jovic@fpn.bg.ac.rs

Najnovije