Projekti za mlade

Obuka za trenere/trenerice u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima

Obuka za trenere/trenerice u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima

foto: Savet Evrope

Odeljenja za mlade Saveta Evrope organizuje Obuku za trenere u obrazovanju mladih u Srbiji o ljudskim pravima. Obuka će se održati od 16. do 20. oktobra, u Srbiji (o tačnoj lokaciji održavanja obuke učesnici/e će biti naknadno obavešteni; očekivani dolazak učesnika je 15. oktobra, a odlazak 21. oktobar 2023. godine).

Obuka ima za cilj da obnovi i osnaži posvećenost omladinskih organizacija u Srbiji obrazovanju o demokratskom građanstvu i ljudskim pravima, pripremi ih da umnože pristupe i standarde u obrazovanju o ljudskim pravima, i podrži kvalitet i održivost aktivnosti i obuka o ljudskim pravima na nacionalnom i lokalnom nivou. Učesnici će razviti kompetencije da budu treneri ili edukatori u obrazovanju o ljudskim pravima u kontekstu lokalnih obuka, da koriste KOMPAS i podrže implementaciju Povelje Saveta Evrope o obrazovanju za demokratsko građanstvo i obrazovanju za ljudska prava.

Svi kandidati/kinje moraju da se prijave putem platforme http://youthapplications.coe.int. Kompletan prijavni formular mora biti podnet do 23:59, 18. septembra 2023. godine. Savet Evrope će izabrati do 25 učesnika/ca na osnovu gore navedenog profila.

Savet Evrope će se truditi da obezbedi ravnotežu između polova, geografskih područja, različitih tipova iskustava, kutlurološke pozadine, organizacija i projekata.

Kandidati/kinje će biti obavešteni da li je njihova prijava prihvaćena ili ne, kao i da li su stavljeni na listu čekanja, do 22. septembra 2023. godine.

Putni troškovi biće nadoknađeni od strane Saveta Evrope u skladu sa važećim pravilima. Troškovi se mogu nadoknaditi samo učesnicima/ama koji pohađaju celu obuku. Smeštaj Smeštaj je organizovan i plaćen od strane Saveta Evrope. Radni jezik obuke je srpski jezik, prevod na engleski će biti dostupan po potrebi.

Za sva pitanja, možeš se obratiti Odeljenju za mlade Saveta Evrope putem e-mejl adrese eyc.programme@coe.int.

Najnovije