Projekti za mlade

Pozivamo mlade da se prijave na Youth Rights Talks - najveći događaj o ljudskim pravima mladih u Srbiji

Pozivamo mlade da se prijave na Youth Rights Talks - najveći događaj o ljudskim pravima  mladih u Srbiji

foto: Youth Rights Talks, promo

Beograd, 27.10.2023. 

Omladinski program Beogradskog centra za ljudska prava poziva mlade iz cele Srbije da  se prijave za šesti po redu Youth Rights Talks, koji se ove godine održava 15.11. pod  sloganom „NE GAZI CVEĆE”. Cilj događaja je da mladima pruži prostor da kroz govor slobodno  iznesu i izraze svoje stavove o aktuelnim društvenim problemima, da se sagleda i čuje  perspektiva mladih, njihovi pogledi, mišljenja, inicijative, kao i lične priče. 

Ovogodišnja centralna tema YRT2023 je pravo na obrazovanje i pristup obrazovanju,  obrazovni sistem i institucije, različiti oblici obrazovanja, od mirovnog obrazovanja pa do  obrazovanja o ljudskim pravima, kriza u obrazovanju, kao i uloga obrazovanja u krizi. Na  ovogodišnjem YRT-u, posvetićemo se razmatranju aktuelnih izazova u oblasti obrazovanja, kao  i mogućim rešenjima za unapređenje obrazovnog sistema, zajedno sa donosiocima odluka,  radnicima u formalnom i neformalnom obrazovanju, akademskom zajednicom, predstavnicima  civilnog sektora i drugim mladim ljudima. 

Poziv je otvoren za sve mlade koji žele da učestvuju kao govornici/ce ili publika. Rok za  prijavu je do 9.11. putem linka: https://forms.gle/2n34YZ2BEiEdFCig6 

Više informacija o temi događaja i načinu prijave dostupno je OVDE. 

Godinu za nama obeležili su izazovi u oblasti obrazovanja ispraćeni reakcijama nadležnih  institucija koje nisu uspele u potpunosti na njih da odgovore, kao i problem u komunikaciji različitih  aktera u ovoj oblasti. Nepoverenje u institucije, kao i zabrinutost i strah u vezi sa bezbednošću u  školama, i dalje su prisutni. Ovakva društvena klima je iznedrila jasnu potrebu za adekvatnom  reformom obrazovnog sistema. Baš zato, YRT je jedinstvena prilika da se o ovoj važnoj temi  uspostavi dijalog sa mladima iz cele Srbije, kao i sa predstavnicima institucija, medija,  omladinskih i organizacija civilnog društva. 

Youth Rights Talks se ove godine održava 15.11.2023. u prostoru Karbon u Beogradu (ulica  Severni bulevar 6A) i okupiće mlade, aktiviste, predstavnike institucija, organizacija, i  medija. 

Organizator događaja je Beogradski centar za ljudska prava u saradnji sa Timom Ujedinjenih nacija za  ljudska prava u Srbiji. Događaj je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i Ministarstva turizma  i omladine. Događaj je deo programa aktivnosti „75 dana za 75 godina Univerzalne deklaracije o ljudskim  pravima“  

*Stavovi izneti u tekstu poziva ne odražavaju nužno zvanične statove EU, Ministarstva turizma i omladine i  Ujedinjenih nacija u Srbiji. Sadržaj teksta poziva je isključiva odgovornost Beogradskog centra za ljudska  prava. 

Kontakt osoba: Milica Mutavdžić, milica@bgcentar.org.rs i 064/45-98-154

Najnovije