Radionice

Poziv za pionire/ke dijaloga mladih u Srbiji

Poziv za pionire/ke dijaloga mladih u Srbiji

Trening za pionire i pionirke dijaloga mladih u Srbiji organizuje Fondacija Arka, u okviru Erasmus+ projekta Podmladi demokratiju (eng. Youth Up Democracy, skraćeno YouthUpDem).

Cilj treninga je da unapredi znanja i ojača sposobnosti mladih u oblasti demokratije i aktivnog građanstva, participacije mladih, strukturiranog dijaloga i zagovaranja, kao i da ih upozna sa postojećim lokalnim, nacionalnim i evropskim politikama, strategijama i mehanizmima za aktivno učešće mladih.

Imaš priliku da postaneš pionir/ka dijaloga mladih (strukturiranog dijaloga) pod okriljem Erasmus+ programa u Srbiji i da tokom treninga identifikuješ goruće probleme mladih na lokalnom nivou i kreiraš svoje ideje i preporuke koje ćeš predstaviti lokalnim donosiocima odluka u nastavku projekta. Dodatno, imaćeš priliku i da se upoznaju sa Erasmus+ programom i mogućnostima dostupnim mladima iz Srbije.

Datum održavanja treninga: od 21 do 23. februara 2020 godine.
Lokacija održavanja treninga: Kruševac

Potrebni uslovi:

 • Imaš između 18 i 30 godina,
 • Dolaziš iz Kruševca, Čačka, Leskovca, Jagodine, Ivanjice ili Bajine Bašte (živiš tamo ili si poreklom odatle, ali trenutno u drugom gradu),
 • Ponekad volontiraš ili učestvuješ na dešavanjima za mlade u tvojoj lokalnoj zajednici,
 • Svestan/na si problema i potreba mladih u tvojoj lokalnoj zajednici,
 • Imaš ideje kako treba unaprediti programe za mlade u tvojoj lokalnoj zajednici,
 • Želiš da ostvariš kontakt i radiš sa lokalnom zajednicom na rešavanju problema važnog za mlade u tvojoj lokalnoj zajednici (uz pomoć organizatora treninga),
 • Želiš da istražiš lokalne, nacionalne i evropske strategije i mehanizme za učešće mladih,
 • Želiš da podeliš svoje iskustvo sa vršnjacima u tvojoj lokalnoj zajednici,
 • Želiš da učiš, da se zabaviš, da budeš inspirisan/a i da upoznaš nove mlade ljude.

Obavezni uslovi za učešće:

 • Učešće u pripremnim aktivnostima pre treninga – popunjavanje kratkog onlajn upitnika, a moguć je i kraći skajp sastanak sa organizatorima 18. februara u (pred)večenjim časovima,
 • Učešće na drugoj aktivnosti projekta (sastanak sa lokalnim donosiocima odluka, koji će se odražati u Čačku u martu – termin će biti potvrđen, a detalji iskomunicirani unapred sa učesnicima/ama),
 • Vođenje Dnevnika ishoda učenja tokom svih pomenutih aktivnosti (koji će biti detaljno objašnjen tokom treninga).

Najaktivniji učesnici/e dobiće priliku da kreiraju i prisustvuju javnom događaju, koji će biti organizovan na glavnom trgu u Kruševcu uoči obeležavanja Evropske nedelje mladih (eng. European Youth Week), početkom maja 2020. godine.

Ukoliko želiš da budeš deo projekta #YouthUpDem, sve što treba da uradiš je da popuniš online upitnik dostupan ovdenajkasnije do 9. februara do 15 časova.

U odabiru pionira i pionirki, Fondacija Arka će se voditi sledećim kriterijumima:

 • Starost učesnika/ca,
 • Mesto rođenja/prebivalište učesnika/ca,
 • Mogućnost učešća u svim predviđenim aktivnostima pomenutim u delu Obavezni uslovi za učešće,
 • Prethodno iskustvo u volontiranju, aktivizmu, sekcijama, organizacijama, neformalnim grupama, projektima, aktivnostima i događajima za mlade,
 • Motivaciju učesika/ce,
 • Spremnost da učesnik/ca deli svoje iskustvo sa vršnjacima/kinjama.

Sve troškove učešća na treningu i drugim aktivnostima projekta (prevoz, smeštaj, hrana, materijal) pokriće organizator – Fondacija Arka. Organizator će takođe pružiti logističku podršku učesnicima/ama u pripremi dolaska/odlaska na aktivnosti. Neophodno je da čuvaš sve originale karata i računa, da bi organizator mogao da refundira sve troškove. O detaljima refundiranja putnih troškova učesnici/e će biti blagovremeno informisani.

Za sve dodatne informacije i pitanja možeš pisati na mejl adresu: office@arkafondacija.rs

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije