Radionice

Radionica: Prava osoba sa invaliditetom

Radionica: Prava osoba sa invaliditetom

Forum mladih sa invaliditetom poziva te na radionicu Prava osoba sa invaliditetom.

Uprkos postojanju brojnih zakona, povelja i uredbi koje garantuju osobama sa invaliditetom pravo na život i ostala prava koja imaju i osobe bez invaliditeta, činjenica je da se ove osobe i dalje diskriminišu, posmatraju kao bespomoćne, kao žrtve koje zavise od milosti drugih ljudi i koje nisu u stanju da ravnopravno i dostojanstveno učestvuju u društvenom životu i radu. 

Kako invalidnost predstavlja složeni društveni fenomen koji utiče na sve sfere savremenog života nameće se potreba da se položaj osoba sa invaliditetom u jednom društvu, posmatra u kontekstu ljudskih prava. Prema modelu ljudskih prava svaka osoba ima pravo na dostojanstvo nezavisno od svojih telesnih, senzornih i psihičkih karakteristika.

Na radionici ćeš naučiti:

  • koji su to zakoni, uredbe i konvencije koji regulišu prava osoba sa invaliditetom,
  • koja prava osobe sa invaliditetom imaju u Srbiji, sa osvrtom na pravo na socijalnu zaštitu, obrazovanje i zapošljavanje i
  • koje su relevatne institucije i organizacije za pružanje informacija i zaštitu prava osoba sa invaliditetom.

Radionicu će voditi Jelena Kostić, diplomirani defektolog – oligofrenolog. Poslednjih desetak godina se bavi osnaživanjem osoba sa invaliditetom i njihovih porodica, kako bi vodili zdrav i ispunjen život u skladu sa svojim mogućnostima i potencijalima.

Obuka se održava u četvrtak, 20. februara, od 14 časova u IN centru, Cara Lazara 5- 7, Beograd. 

Učešće na radionici je besplatno, a učesnicima je obezbeđeno i posluženje.

Prijavu možeš dostaviti elektronskim putem na imejl: office@fmi.rs.

Rok za prijavu je utorak, 18. februar. 2020. godine.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije