Radionice

Poziv na trening o participaciji mladih

Poziv na trening o participaciji mladih

Somborski edukativni centar uz podršku Evropske omladinske fondacije Saveta Evrope poziva omladinske radnike/ce, lidere/liderke i aktiviste/kinje iz Srbije, da učestvuju na projektu From Top to Bottom – National Orientation Training on European Youth Policy, Participation and Structural Dialogue.

U okviru projekta, od 2. do 5. aprila biće održan trening na temu participacije mladih u procesima donošenja odluka, evropskim omladinskim politikama i struktuiranom dijalogu. Trening će se održati u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima.

Tokom treninga, učesnici/e će imati priliku da steknu osnovna znanja o omladinskim politikama na evropskom nivou i veštine koje će ih osposobiti da pomognu mladima da se uključe u procese donošenja odluka i struktuirani dijalog. Pored treninga, svi/e učesnici/e imaće zadatak da pripreme i realizuju aktivnosti u svojoj lokalnoj zajednici, na teme koje će obrađivati tokom treninga. U toku rada, podršku za to pružaće im projektni tim. Praktični deo će se pripremati nakon treninga, a učesnici/e će tokom aprila i maja realizovati predviđene aktivnosti. Pored toga, nakon treninga učesnici/e će biti u prilici da daju svoj doprinos kreiranju priručnika koji će se baviti ključnim temama na polju evropskih omladinskih politika.

Za sve učesnike/ce obezbeđeni su smeštaj, hrana, promotivni i radni materijal, kao i refundacija putnih troškova u visini cene povratne autobuske karte.

Prijave se vrše popunjavanjem aplikacionog formulara koji se nalazi OVDE. Popunjen formular potrebno je poslati na imejl: secprijave@gmail.com, a rok za prijave je 10. mart 2020. godine. Povratnu informaciju o rezultatima apliciranja, prijavljeni/e će dobiti do 20. marta.

Telefon za dodatne informacije je 025/444-249.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

Najnovije