Radionice

Program političke edukacije

Program političke edukacije

Program političke edukacije organizuje Forum Roma Srbije već duži niz godina sa ciljem političkog obrazovanja i aktiviranja Roma zainteresovanih za političko organizovanje uz omogućavanje aktivnog učešću u političkim diskusijama o njihovoj dobrobiti.

Prva radionica će se održati 29. februara sa početkom u 10 časova u Omladinskom centru Crna kuća, dok će se sledeća održati 14. marta.

Cilj ovogodišnjeg programa je pokušaj definisanja konkretnih pitanja i postavljanje osnova za definisanje strategije za njihovo rešavanje planiranjem konkretnih aktivnosti i akcija kroz participativni pristup. Program će aktivistima/kinjama pružiti osnovna politička znanja i podstaći ih da učestvuju u političkim akcijama kao i promovisati organizaciju konkretnih akcija aktivista/kinja.

Za informacije i prijave možeš kontaktirati organizatorku na imejl: jasminadrm@gmail.com do petka 28. februara.

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije