Radionice

Radionica za pripremu projekata Dijaloga mladih

Radionica za pripremu projekata Dijaloga mladih

Fondacija Tempus organizuje besplatnu jednodnevnu radionicu sa ciljem pripreme organizacija i institucija iz Srbije za podnošenje projektnih prijava u okviru ključne akcije KA3 – Dijaloga mladih Programa Erazmus+. Projekti dijaloga mladih promovišu aktivno učešće mladih u demokratskom životu i podstiče debatu između mladih i tvoraca politika od značaja za mlade.

Radionica će biti održana 18. marta u Beogradu, a ako si zainteresovan/a za učešće prijavi se popunjavanjem ovog formulara najkasnije do 12. marta do 23:59 časova.

Radionica za pisanje projekata je namenjena prvenstveno predstavnicima organizacija civilnog društva, institucija, kancelarija za mlade koje rade sa mladima na lokalnom nivou, kao i drugim akterima iz Srbije koji planiraju da konkurišu za KA3 projekte Dijaloga mladih u naredna dva roka za predaju KA3 projektnih prijava tokom 2020. godine (30. april i 01. oktobar).

Okvirna sredstva predviđena za KA3 projekte Dijaloga mladih u Srbiji za 2020. godinu iznose 17.837 evra.

Polaznici radionice će moći da:

  • prepoznaju mogućnosti omladinske komponente Programa Erazmus+ EU za 2020. godinu;
  • ovladaju procedurama za podnošenje projekata u okviru KA3 Projekata dijaloga mladih – nacionalne i transnacionalne aktivnosti;
  • upoznaju se sa specifičnostima projektne dokumentacije u okviru KA1 projekata u oblasti mladih;
  • primene pravila za pisanje budžeta u okviru KA3.
  • Učesnici radionice bi trebalo da budu osobe koje su u svojim organizacijama/KZM/institucijama odgovorne za razvoj i pisanje projekata.

Učesnici će naknadno biti obavešteni o mestu održavanja radionice. Od svih učesnika/ca očekuje prisustvo tokom celog trajanja radionice od 10 do 17 časova.

Broj učesnika radionica je ograničen. Zakasnele prijave neće biti uzete u razmatranje.

Pri izboru učesnika, prednost će imati predstavnici organizacija i institucija koji sprovode aktivnosti za mlade na lokalnom nivou, organizacije koje do sada nisu učestvovale u Erazmus+ projektima, organizacije koje se bave omladinskom politikom, ali će se voditi i računa i o zastupljenosti različitih tipova organizacija, kvalitetu prijave i regionalnoj pokrivenosti.

Učesnici sami snose eventualne putne i troškove smeštaja. Fondacija Tempus obezbeđuje radne materijale, osveženje i posluženje tokom radionica.

Tekst je preuzet sa ovog sajta, a fotografija odavde.

Najnovije