Radionice

Vršnjačke edukacije o reciklaži

Vršnjačke edukacije o reciklaži

Otvoren je poziv za vršnjačke edukatore koji će, tokom marta i aprila 2020. godine, sa učenicima beogradskih osnovnih škola sprovoditi radionice na temu reciklaže i očuvanja životne sredine, a u organizaciji CEPORA – Centra za pozitivan razvoj dece i omladine.

Svi mladi koje ova tema zanima i koji žele da se priključe timu edukatora koji će širiti znanje i podsticati pozitivne promene kod učenika, mogu da se prijave do 13. marta. 

Program Reciklaža za početnike sprovodi se sa ciljem unapređivanja znanja učenika o reciklaži, razvijanja veština recikliranja i sticanja navika upravljanja otpadom radi zaštite životne sredine. Svi vršnjački edukatori pohađaju obuku za sprovođenje radionica sa učenicima i imaju podršku stručnjaka sa višegodišnjim iskustvom rada sa decom i mladima. Nakon obuke, edukatori će sa učenicima prolaziti kroz tri interaktivne radionice na kojima se bave zaštitom životne sredine, značajem reciklaže i veštinama recikliranja.

Kako bi što bolje usvojili znanje i primenili naučeno, svi učenici dobijaju i edukativnu bojanku, a sa odeljenjem, i nakon programa, će ostati da se druži lutka – maskota Planetko, koji im pomaže u očuvanju životne sredine. Nakon radionica, sa učenicima će se snimiti i edukativni video klipovi kojima će se širiti ključne poruke projekta i kojima će se građani podsticati na razvoj pozitivnih navika.

Ukoliko si zainteresovan/a za ovaj događaj, možeš se prijaviti ovde.  

Projekat Reciklaža za početnike – edukativne ekološke radionice za decu sprovodi beogradski CEPORA – Centar za pozitivan razvoj dece i omladine, uz podršku Ambasade Australije u Beogradu, kroz Program direktne pomoći. CEPORA svojim aktivnostima već osam godina doprinosi pozitivnom razvoju dece i omladine i nosilac je brojnih projekata iz ove oblasti.

Kontakt osoba: Lidija Bukvić Branković, programski direktor CEPORE, imejl:  lidija.bukvic@cepora.org, telefon: 060 5689421

Najnovije