Radionice

Otvoren poziv za Akademiju vrednosti i politika

Otvoren poziv za Akademiju vrednosti i politika

Beogradska kancelarija fondacije Friedrich-Ebert (FES) organizuje seriju od 10 onlajn seminara/vebinara u okviru projekta Akademija vrednosti i politika.

Akademija vrednosti i politika je napredni program političke edukacije, namenjen aktivistkinjama i aktivistima političkih stranaka socijaldemokratske orjentacije, predstavnicima i predstavnicama lokalnih pokreta, aktivistkinjama i aktivistima nevladinih organizacijai članovima i članicama sindikata. Akademiju je od 2012. godine do sada uspešno završilo preko 400 polaznica i polaznika. Ovogodišnji program akademije se sastoji od 10 različitih modula koje će realizovati dugogodišnji saradnici i saradnice kancelarije FES-a zajedno sa gostujućim predavačima i predavačicama. Koncept rada je prilagođen potrebama onih koji su društveno politički angažovani, kako bi stečena znanja i veštine mogli odmah primeniti u svom radu.

Svaki modul, biće posvećen različitim temama:

  • Ideje i vrednosti socijalne demokratije
  • Javni nastup i politička kampanja zasnovana na socijaldemokratskim vrednostima
  • Građanski angažman i participacija u borbi za demokartiju
  • Analiza javnih politika (održivi razvoj i zelene politike)
  • Rodna ravnopravnost i socijaldemokratija
  • Online kampanja, elementi i alati za uspešnu kampanju
  • Sindikalno organizovanje
  • Evropska unija i odgovori na krize
  • Integracija nacionalnih manjina
  • Efektivna komunikacija

Konkurs se zatvara u ponoć 1. juna 2020. godine, a možeš se prijaviti ovde

Broj polaznika i polaznica je ograničen. Svaki onlajn modul održava se u toku dva vezana dana. Maksimalno toku dana potrebno je izdvojiti četiri do pet sati. Radni jezik akademije je srpski.

Kako bi dobili sertifikat o završenoj Akademiji vrednosti i politika, očekuje se da učesnici i učesnice uspešno pohađaju minimum šest modula. Moguće je i pohađanje pojedinačnih modula. Ukoliko ostane neupražnjenih mesta za određene module, biće raspisani poziv sa učesnike/-ice pred svaki modul.

Za sve informacije kontaktiraj: ana.manojovic@fes-serbia.org ili broj telefona: 011-3283-285

Tekst i fotografija preuzeti su odavde

Najnovije