Radionice

Radionica za studente: Interkulturno komuniciranje

Radionica za studente: Interkulturno komuniciranje

Iako je komunikacija među pripadnicima različitih kultura postojala oduvek, zbog ubrzanog razvoja tehnologije, procesa globalizacije i migracija stanovništva, ljudi danas više nego u prošlosti stupaju u kontakt sa pripadnicima drugih kultura. Interkulturno komuniciranje predstavlja takvu komunikaciju u kojoj su kulturne razlike dovoljno snažne da utiču i dovode do određenih promena u načinu na koji se učesnici razumeju.

Ukoliko te ova tema interesuje, prijavi se na radionicu Interkulturno komuniciranje, koja će se održati u četvrtak 20. maja u 18:00 u Velikoj sali SKC-a.

Na radionici će biti objašnjene najčešće prepreke koje otežavaju ili čak onemogućavaju komunikaciju u interkulturnim susretima, i date smernice za njihovo prevazilaženje. Posebna pažnja biće posvećena razlikama u tumačenju neverbalne komunikacije i stereotipima u vezi sa pripadnicima drugih kultura.

Najnovije