Razmene

Putuj besplatno u Sloveniju

Putuj besplatno u Sloveniju

Širi dalje te poziva na razmenu na kojoj možeš da naučiš dosta o konceptima identiteta i medijske pismenosti.

Radionice će biti održane u periodu od 2. do 12. aprila 2020. godine, u Mariboru, Slovenija. 

Šta dobijaš?

  • hranu i smeštaj.
  • refundaciju putnih troškova, nakon projekta.
  • šansu da naučiš više o koceptima identiteta, različitosti i sličnosti, međukulturnog dijaloga, tolerancije i medijske pismenosti.

Ako imaš između 18 i 30 godina, zainteresovan/a si za ove teme i upoznavanje drugih kultura, prijavi se uz kratku biografiju na imejl: marija@epeka.rs

Rok za prijavu je 27. februar 2020. godine. 

Tekst i fotografija preuzeti su odavde.

Najnovije