Razmene

Prijavi se na studije u Francuskoj

Prijavi se na studije u Francuskoj

Maturant/kinja si  i želiš da studiraš u inostranstvu? Odaberi Francusku! Prijavi se na DAP.

Predupis na prvu godinu osnovnih studija

Diploma osnovnih studija stiče se nakon tri godine studija na univerzitetu. Ona postoji za gotovo sve naučne discipline i delatnosti. Diploma osnovnih studija Licence jeste nacionalna diploma visokoobrazovnog sistema koja vredi 180 ESPB (evropski sistem prenosa bodova).

Ova diploma istovremeno priprema studenta za nastavak studija i za zaposlenje. Studijski programi u okviru diplome osnovnih studija organizovani su tako da omoguće studentu da postepeno izabere svoju orijentaciju. Ovakav način organizacije studija pruža mogućnost da lični i profesionalni projekat studenta sazri kroz vreme.

Zahtev za predupis preko procedure DAP podnose inostrani državljani da bi se upisali na I godinu studija na neku visokoškolsku ustanovu u Francuskoj. Namenjena je maturantima, svršenim maturantima ili onima koji imaju bilo koju drugu ekvivalentnu diplomu koja omogućava pristup visokom školstvu u matičnoj zemlji.

Ako si maturant/kinja i imaš boravak u Srbiji, treba da popuniš zahtev za upis na I godinu studija na državne univerzitete (uključujući i prvu godinu zdravstvenih struka), tzv. beli dosije, koji možeš da preuzmeš sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva visokog obrazovanja i naučnog istraživanja (MEESR).

Možeš da odabereš jedan program na tri univerziteta po redosledu prioriteta; tri različita studijska programa na istom univerzitetu i tri različita studijska programa na tri različita univerziteta.

Za studije svih ciklusa arhitekture (od prve godine do Master nivoa, kao i za sticanje licence za rad u svojstvu arhitekte u Francuskoj), treba da popuniš zahtev za upis na studije na Nacionalnim visokim školama za arhitekturu, tzv. žuti dosije, koji možeš da preuzmeš sa zvaničnog sajta francuskog Ministarstva kulture i komunikacija.

Treba da odabereš dve škole po redosledu prioriteta.

Rokovi

Procedura DAP otvorena je uglavnom od novembra do polovine januara.

Jezik

Maturanti iz Srbije obavezno moraju da steknu diplomu o znanju francuskog jezika minimum DELF B2 u trenutku podnošenja dosijea. Za one koji pohađaju frankofonu dvojezičnu nastavu i učenike Filološke gimnazije iz Beograda, sticanje srpske diplome mature oslobađa ih dostavljanja diplome DELF.

Upis na fakultet u Srbiji

Prilikom definitivnog upisa na francuski univerzitet, potrebno je da studenti imaju potvrdu o pristupu visokoobrazovnom sistemu u Srbiji iz iste oblasti koju žele da studiraju u Francuskoj.

Detalji u vezi sa DAP procedurom, neophodnom dokumentacijom, kalendarom upisa kao i zahtevom za upis dostupni su na zvaničnom sajtu MEESR.

Kako da zakažeš sastanak?

Kada se dosije pošalje, više nije moguće izmeniti ni program studija ni univerzitet. Zato je neophodno da ga dobro pripremiš.

Campus France je francuska agencija namenjena promovisanju visokog školstva u Francuskoj, prijemu inostranih studenata i predavača i međunarodnoj mobilnosti. Kancelarija Campus France Srbija ti je na raspolaganju za pomoć i savetovanje i nalazi se u samom srcu Beograda u Zmaj Jovinoj 11, 11000 Beograd.

Kontakt osoba je Sandra Elezović, sandra.elezovic@institutfrancais.rs, 011/302-3657.

U aktuelnim okolnostima sastanci se isključivo zakazuju mejlom i odvijaju se onlajn.

Tekst i fotografija preuzeti su sa ovog sajta. 

 

 


Najnovije