Volontiranje

CEPORA traži nove volontere/ke

CEPORA traži nove volontere/ke

Otvorene su prijave za novi ciklus programa volontiranja u Cepori.

Program volontiranja se organizuje za Razvojno-preventivni centar i obuhvata učestvovanje u realizaciji razvojno-preventivnih radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Do sada je u Programu volontiranja učestvovalo preko 150 volontera/ki.

Centar za pozitivan razvoj dece i omladine (CEPORA) je, od avgusta 2013. godine, u zvaničnoj Evidenciji o organizatorima volontiranja Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja RS. Upisivanjem u Evidenciju o organizatorima volontiranja i uspostavljanjem Programa volontiranja, čine rad učinimo transparentnim, i osigurava se kvalitet usluga koje se pružaju. 

Program volontiranja se organizuje za Razvojno-preventivni centar i obuhvata učestvovanje u realizaciji razvojno-preventivnih radionica sa decom bez roditeljskog staranja koja se nalaze na domskom smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi, dece i omladine – Beograd. Do sada je u Programu volontiranja učestvovalo preko 130 volontera/ki.

Sa svim volonterima/kama potpisuje se Ugovor o volontiranju, a nakon završetka ciklusa volonteri, u skladu sa članom 25 Zakona o volontiranju, dobijaju Potvrdu o volontiranju. Program volontiranja obuhvata teorijsku i praktičnu obuku o strukturi, sadržaju i načinu primene razvojno-preventivnih radionica, kao i neposredan volonterski rad sa decom u trajanju od deset meseci, jednom sedmično po 120 minuta.

Konkurs za program volontiranja otvoren je od 15. do 31. avgusta svake godine.

Link za prijavu možeš pronaći ovde.

Tekst konkursa preuzet odavde.

Najnovije