Šta su i zašto su važne tehnike asertivnosti?

Asertivnost je veština koja se uči i vežba. Asertivni treninzi širom sveta su postali popularni upravo zato što su ljudi uvideli velike koristi od usvajanja ovih veština. Ako ne znaš šta asertivnost znači, pogledaj ovde. Evo i nekih preporuka kako možeš samostalno vežbati asertivnost.

Komuniciraj sa ljudima. Zvuči lako, ali za ljude kod kojih socijalna interakcija izaziva anksioznost, ovo je zapravo najteži zadatak. Počni u sigurnom okruženju, na primer sa prijateljima. Zapazi koje su to sitacije u kojima se ne ponašaš asertivno. Analiziraj ih i pokušaj da zamisliš kako bi zvučalo da su primenjena pravila asertivnog reagovanja. Posmatraj kako drugi ljudi to rade. Zamišljaj situacije u kojima bi bilo poželjno da se ponašaš asertivno. Ako znaš da te čeka slična situacija, pokušaj da osmisliš kako bi trebalo da izgleda tvoj nastup. Nikada ne možeš biti potpuno spreman na sve situacije koje nas u životu mogu zadesiti. Shvati gde si pogrešio i pokušaj da to ispraviš u narednim situacijama.

Neverbalni aspekti asertivnosti na koje možeš da obratiš pažnju prilikom komunikacije jeste gledanje direktno u osobu kojoj se obraćaš. Gledanjem u pod ili u stranu šalješ poruku da si nesigurna osoba, dok opozitno ponašanje osoba može da se protumači pogrešno takođe. Važno je i da imaš otvoreno držanje. Ako sediš, nemoj prekrštati noge ili ruke. Ako stojiš, stoji uspravno na obe noge, direktno ispred osobe. Dok komuniciraš, bukvalno moraš da ostaneš na svom mestu, da ne mrdaš i ne uzmičeš.

1. Vežbanje ponašanja – uvežbavanje ženjenog ponašanja. To je korisna tehnika kada želiš da naučiš da koristiš Ja rečenice, jer pomaže da se oslobodiš emocija povezanih sa iskustvom i omogućava da precizno identifikuješ ponašanje sa kojim želiš da se suočiš.

2. Ponovljena tvrdnja („pokvarena ploča“) - koristi mirno ponavljanje, reci šta želiš i ostani fokusiran na problem. Možeš jednostavno, monotono ponavljati svoje rečenice, a možeš uvažiti i drugu stranu, ali ostati pri svojim izjavama. Otkrićeš da nema potrebe da uvežbaš ovu tehniku da bi se suočio sa drugima.

3. Zamagljivanje - prihvatanje dela istine u manipulativnoj kritici, ali u pogledu procene situacije zadržavanje uloge sopstvenog sudije. U okviru ove tehnike rečenice se sastoje iz dva dela. Prvi deo je diplomatskog karaktera, jer se sagovorniku priznaje pravo da ima pravo na sopstvenu istinu. U drugom delu, međutim, treba da braniš svoje pravo.

4. Negativno ispitivanje/vraćanje lopte - upitnim rečenicama prinudi kritičara da jasno i precizno otkrije šta je zapravo pravi predmet kritike. Suočavanjem argumenata sa kritičarem, osoba, s jedne strane, ublažava svoj iracionalni strah od kritike i, s druge strane, prekida kritičke primedbe. Jasniji uvid u problem doprinosi rešavanju problema.

5. Negativna tvrdnja – osećati se dobro sa svojim manama, što smanjuje neprijateljstvo tvojih kritičara. Prihvati svoje greške, ali se ne moraš izvinjavati. Umesto toga, složi se sa neprijateljskom kritikom svojih mana.

6. Kompromis na kom se može raditi - kada samopoštovanje nije u pitanju, možeš uzeti u obzir stvaranja kompromisa sa drugom osobom. Međutim, ako krajnji cilj uključuje pitanje vrednosti i samopoštovanje, teško da se može doćo do kompromisa.

7. Tehnika otvaranja - slobodno, bez straha od posledica, izrazi kako pozitivna tako i negativna oseća­nja. Na taj način se učiš da slobodno govoriš o sopstvenim željama, strahovima, slabostima, vrlinama, bez straha da će sagovornik to loše proceniti. Da bi ova tehnika bila efikasna, prati sledeće korake: Otvaranje (Osećam se...), Razlozi, Tačno izražavanje sopstvenih želja, Predlog za razrešenje situacije, Zahtev sagovorniku da se iskreno izjasni.

Izbor tehnike koju ćeš koristiti određuje situacija, u skladu sa prirodom odnosa osoba koje komuniciraju i prirode problema. Jako je bitno da, pored verbalnog, obratiš pažnju i na neverbalno ponašanje. Kombinacija razlčitih tehnika daje boiji rezultat nego korišćenje samo jedne.

Treba otvoreno i asertivno da kažeš svoje želje ili probleme. To se neće rešiti samo od sebe, niti će druge osobe znati šta je problem, osim ako to i ne kažeš.

Autorka: Ana Ivanov

Fotografija je preuzeta sa ovog sajta.

06. Nov 2017.
Uredništvo
Poslednji tekstovi