Biti lingvista...

U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta: kada birate zanimanje i bračnog partnera. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života, govorio je Duško Radović.

Nekima pođe za rukom da u moru zanimanja lako odluče čime će se u životu baviti, dok je drugima potrebno više vremena. Tako je, na primer, neko odlučio da bude lekar, neko inženjer, neko lingvista...

Interesovanje i traganje za odgovorima na pitanja o jeziku i jezicima postoje od davnina. Lingvistika je nauka o jeziku. Stručnjaci koji se bave izučavanjem jezika nazivaju se lingvistima. Poznavati jedan jezik je umetnost, a poznavati dva ili više jezika je više od umetnosti. Lingvisti često svoja znanja prenose drugima radeći kao profesori stranog ili maternjeg jezika. Biti predavač je plemenit posao, ali to je posao koji nikada ne prestaje – onaj ko se odluči da druge podučava i sam mora neprestano učiti. Lingvisti mogu raditi i kao lektori i jezički savetnici u izdavačkim i medijskim kućama, na radiju i televiziji.Crvena olovka i tekst koji lektori čitaju i ispravljaju nisu sami po sebi dovoljni, već je lektura zanat koji se uči, a da bi lektor bio odličan u svom poslu mora imati oštro oko i dobrog učitelja. Zahvaljujući svojim znanjima i veštinama lingvisti često mogu biti sjajni novinari i pisci. Na studijama se stiču dragocena znanja o jeziku, kulturi, književnosti, ali i poznavanje mnogih drugih naučnih disciplina sa kojima se lingvistika prepliće, poput psihologije, sociologije, istorije i filozofije. Kažu da lingvista nikada ne može razumeti jedan jezik ako ne razume najmanje dva. Zato su lingvisti uglavnom poliglote, a neretko su zaposleni kao prevodioci. Mnoge kompanije angažuju prevodioce za konsekutivno i simultano prevođenje. Simultane prevodioce srećemo na konferencijama ili seminarima. Izdvojeni su u posebnoj kabini namenjenoj prevodiocima i omogućavaju publici da prati izlaganje govornika preko slušalica istog trenutka prevodeći sa izvornog jezika na ciljni jezik. Simultano prevođenje smatra se najkompleksnijim i najzahtevnijim vidom prevođenja. Jedan prevodilac može prevoditi najduže 30 ili 40 minuta, a radni dan simultanih prevodilaca traje šest sati. Konsekutivno prevođenje je stariji vid prevođenja i podrazumeva da se prevodilac nalazi tik uz govornika i deo po deo prevodi publici, što je pogodno za poslovne sastanke ili intervjue. Lingvisti koji se tokom studiranja zaljube u nauku nakon osnovnih studija mogu završiti master i doktorske studije i baviti se naučnoistraživačkim radom u zemlji i inostranstvu.

Čime god odlučiš da se baviš, imaj na umu da trećinu života provodimo na poslu, te posao treba da ti pričinjava zadovoljstvo. Talenat i rad učiniće da napreduješ u svojoj profesiji i ostvariš karijeru, ali ukoliko radiš ono što voliš, čak i prepreke na koje ćeš nekada neminovno nailaziti učiniće ti se lakšim i brzo ćeš ih prevazilaziti.

Ako poželiš da postaneš lingvista, budi siguran da ćemo to saznati pre ili kasnije. Dobar lingvista se po delima poznaje i za njega se daleko čuje.

Autorka: Ivana Stanković

Fotografija je preuzeta odavde.

05. Jul 2019.
Uredništvo
Poslednji tekstovi