I generacija

Ivana Milosavljević

Ivana je apsolventkinja novinarstva na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Trenutno se usavršava u redakciji Centra za istraživačko novinarstvo Srbije (CINS). Pre dolaska u CINS radila je kao izvršna urednica portala Talas.rs i kao menadžerka digitalnih medija u Centru za društveni dijalog i regionalne inicijative. Bila je angažovana na projektima koji su za cilj imali promociju slobodnih izbora, demokratije i dijaloga. Tokom studija imala je priliku da se usavršava na Univerzitetu Tenesi, u polju mobilnog i digitalnog novinarstva. Pohađala je brojne treninge istraživačkog novinarstva sa posebnim fokusom na korupciju i zloupotrebu javnih finansija.

I generacija