II generacija

Vanja Velisavljev

Urednica poljoprivrednog portala AgroSmart. Teme koje su joj u fokusu jesu rodno odgovorno budžetiranje u poljoprivredi, položaj žena iz ruralnih područja u našoj zemlji, kao i inovacije u ženskom preduzetništvu. Pokrenula je prvi poljoprivredni podkast na ovom portalu u saradnji sa koleginicama. Radi i kao menadžerka za komunikaciju Nezavisnog društva novinara Vojvodine. Diplomirana je novinarka i master komunikološkinja, a trenutno pohađa Interdisciplinarne doktorske studije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu.  

II generacija