III generacija

Filip Petković

Novinar Media i reform centra Niš. Trenutno na master studijama komunikologije na Filozofskom fakultetu u Nišu. Tokom školovanja pohađao brojne domaće i međunarodne kurseve, seminare i radionice iz oblasti slobode medija i novinarstva. 
 
Volontirao u omladinskom portalu “Re(d)akcija” i bio jednosemestralno angažovan kao demonstrator na predmetu Medijsko pravo na Departmanu za komunikologiju i novinarstvo Filozofskog fakulteta u Nišu. 

III generacija