III generacija

Katarina Drobac

Apsolventkinja novinarstva i komunikologije na Fakultetu političkih nauka. Trenutno je angažovana kao novinarka-saradnica BIRN-a, na priči vezanoj za oblast digitalnih prava i kao novinarka-praktikantkinja magazina LICEULICE na projektu „Mentalno zdravlje u etru“ i psihološke podrške mladima u obrazovnom i zdravstvenom sistemu. Zainteresovana je za društveno-odgovorne i socijalne teme, za istraživačko i analitičko novinarstvo i za oblast komunikacija. 

Pohađala je različite treninge i edukacije iz oblasti istraživačkog novinarstva, digitalnih prava i bezbednosti, pravnih i etičkih standarda u novinarstvu, ali i treninge koje se tiču oblasti komunikacija. 

III generacija