III generacija

Mejrema Nicević Nokić

Rođena 4. oktobra 1999. godine u Novom Pazaru. Nakon završenih studija stomatološke protetike u Beogradu i nepronalaženja sebe u struci, početkom 2023. godine započinjem svoje prvo formalno radno iskustvo na portalu A1 na poziciji novinarke. U okviru tog medija ubrzo nakon mog dolaska počeli smo sa razvijanjem ideje o prvom podkastu na prostoru jugozapadne Srbije koji će se baviti istraživanjem ženskih priča, čija sam voditeljka sada. Teme koje obrađujemo najčešće se tiču položaja žena u patrijarhalnim sredinama sa ciljem da doprinesemo promeni, razbijanju stereotipa i tabua. 
Osnivačica ekološkog udruženjaNešto zvučnogde zajedno sa saradnicama i saradnicima radim na podizanju svestu o važnosti zdravog vazduha i čiste životne sredine. 
Pohađala brojne seminare i treninge iz oblasti medijske pismenosti, mobilnog novinarstva, istraživačkog novinarstva, etike. Učesnica domaćih i međunarodnih konferencija i samita na temu medija, politike, prava, online zajednica, veštačke inteligencije, demokratije i mladih. 

III generacija