Otvoren poziv za podnošenje projektnih ideja 2021/2022

Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala poziv za podnošenje projektnih ideja (concept note) za podršku tokom 2021/2022. godine u okviru programa finansijske podrške partnerstvima između medija i udruženja mladih ili udruženja za mlade, fondacija i zadužbina koje se bave pitanjima mladiha poziv je zvanično zatvoren u sredu, 4. avgusta u 15 časova.

Program podrške se sprovodi u okviru projekta „Mladi i mediji za demokratski razvoj“, koji je podržan od strane Ambasade Švedske u Srbiji. Biće podržane organizacije koje doprinose jačanju demokratije, unapređenju ljudskih prava i vladavini prava u Srbiji, sa posebnim fokusom na sledeće tematske oblasti:

  • demokratizacija (koja se razume kao borba građana za unapređenje demokratskih praksi i bolji rad demokratskih institucija, ali i kao otpor autoritarnim tendencijama, jer one ugrožavaju prava građana i urušavaju demokratski politički poredak),
  • vladavina prava i unapređenje ljudskih prava;
  • sloboda medija, nezavisno novinarstvo i medijska i informaciona pismenost;
  • položaj mladih, aktivizam mladih i njihovo uključivanje u procese donošenja odluka.

Opšti cilj Programa je da  doprinese jačanju  demokratske prakse, vrednostima  vladavine  prava i ljudskih prava  u Srbiji, kroz  izveštavanje  nezavisnih medija i aktivizam omladinskih organizacija civilnog društva.

Specifični ciljevi Programa su:

  1. stvoriti uslove za partnerstvo između medija i OCD za mlade u rešavanju problema u razvoju demokratije, zaštiti ljudskih prava i vladavine prava u lokalnom kontekstu;
  2. poboljšati učešće mladih, u ulozi pokretača lokalne zajednice, u sprovođenju neophodnih demokratskih promena;
  3. unaprediti kvalitet istraživačkog izveštavanja, medijske i informacione pismenosti i borbe protiv lažnih vesti u Srbiji.

BOŠ će kroz finansijsku i mentorsku podršku, ali i program jačanja kapaciteta, na godišnjem nivou podržati 10 projekata, a svaki projekat će zajednički sprovoditi dva partnera, odnosno 10 OCD za mlade i 10 medija.

Selekciona procedura će se odviti u dve faze, i ovaj poziv odnosi se na prvu fazu selekcije, u kojoj zainteresovane strane podnose projektnu ideju (concept note) u kratkom formatu. U drugoj fazi će odobrane projektne ideje biti razvijane u pun predlog projekta.

Projektna ideja (concept note) treba da se zasniva se na pitanjima od zajedničkog interesa i dogovorenim vrednostima, principima i idejama, i mora da bude podneta u partnerstvu dva partnera:

  • medija, kao partnera koji će nezavisno istraživati problem i o tome informisati javnost i tako podizati vidljivost teme, kojom se aktivistički bavi njihova partnerska OCD za mlade, i stvarati pritisak javnosti da se o prepoznatom problemu javno govori i da se, usled naraslih očekivanja javnosti, problem rešava od strane nadležnih;
  • OCD za mlade, kao partnera koji će se baviti aktivizmom u zajednici gde se projekat sprovodi, raditi na podizanju svesti o problemu, angažovati zainteresovane strane, osmisliti političku, pravnu ili institucionalnu intervenciju i javno zagovarati i sprovoditi aktivnosti koje će voditi ka rešavanju problema.

Mediji i OCD za mlade, u ovom ciklusu, mogu da konkurišu za projektnu finansijsku podršku u:

  • maksimalnom iznosu od 250.000,00 SEK po projektu (u predlogu projekta budžeti partnera će biti odvojeni, što znači da će svaki od dva budžeta biti i u maksimalnom iznosu do 125.000,00 SEK).

Poziv, smernice i kriterijume, kao i potrebne formulare za prijavu možete preuzeti OVDE

Podnošenje predloga projekata za učešće na Programu se vrši isključivo elektronskim putem preko onlajn formulara. Predlozi projekata koji budu dostavljeni na drugi način neće biti razmatrani.

Rok za podnošenje predloga projekata je sreda, 4. avgust do 15:00 časova.

Tokom trajanja otvorenog poziva zainteresovanim medijima i OCD za mlade na raspolaganju će biti i tim BOŠ-a putem elektronske pošte: may4dd@bos.rs 

U cilju promocije Poziva, BOŠ je organizovao dve info sesije, 26. jula u Novom Sadu, a 27. jula u Nišu, čiji snimak možete pogledati na OVOM linku. 


ONLAJN FORMULAR

POZIV I PROJEKTNA DOKUMENTACIJA